Sökning: "Johan Sandahl"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Johan Sandahl.

 1. 1. Att ta sig an världen Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Johan Sandahl; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civics; Social studies; Civic teaching; Social studies teaching; Civic didactics; Social studies didactics; First order concepts; Second order concepts; Democratic socialisation; Civic literacy; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this investigation is civics in the Swedish upper secondary school. In addition to subject matter, civics is also an agent for democratic socialisation. The study explores and analyses the reflections of six teachers on their teaching about globalisation. LÄS MER

 2. 2. Medborgarbildning i gymnasiet Ämneskunnande och medborgarbildning i gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet

  Författare :Johan Sandahl; Geir Skeie; Svein Lorentzen; Tom Gullberg; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social science education; history education; social studies education; didactics; second-order thinking concepts; citizenship education; Subject Learning and Teaching; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : The school subjects of history and social science are expected to contribute with historical and social scientific knowledge, skills and abilities: that is, subject knowledge. The subject knowledge that students achieve during their schooling is not only meant for future studies, but is also expected to inform a life as democratic citizens. LÄS MER

 3. 3. Insyn i grupphandledning Ett bidrag till förståelsen av ett av de människobehandlande yrkenas hjälpredskap

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johan Näslund; Kjell Granström; Christer Sandahl; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Group supervision; Grupphandledning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : The overall purpose of this work has been to describe what group supervision for helping professionals could be, how it can change over time and to problematise the influential mechanisms that exist in supervision of groups.The issues considered in this work are about group supervision for teachers and psychiatric nurses. LÄS MER

 4. 4. Kritiskt omdöme i samhällskunskap Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Malin Tväråna; Inger Eriksson; Johan Sandahl; Jan Löfström; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social studies; social science; civics; social science education; fairness; justice; civic reasoning; critical thinking; social science analysis; civic reasoning; teaching and learning; phenomenography; variation theory; intersubjectivity; activity theory; learning study; samhällskunskap; medborgarbildning; samhällskunskapsdidaktik; samhällsanalys; samhällsanalytiskt tänkande; kritiskt tänkande; rättvisa; ämnesdidaktik; didaktik; fenomenografi; variationsteori; intersubjektivitet; verksamhetsteori; learning study; ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik; Teaching and Learning with Specialisation in the Social Sciences Education;

  Sammanfattning : Teachers struggle to design teaching that that will promote students’ social science knowledge in accordance with the citizenship education purpose of the subject. This study aims to expand the knowledge base of social science education by exploring the meaning of, and teaching for, the ability to critically analyse essentially contested value issues, specifically fairness and justice issues, in social science. LÄS MER

 5. 5. Om pesten i Stockholm 1710. Academisk afhandling som med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och utgifven af Daniel Magnus Sandahl af Östgöta landskap. Lärare vid A. Rydbergs stiftelses förberedande navigations-skola, duplicant vid S:t Catharinæ elementarläroverk. till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen den 2 juni 1854. p. v. t. e. m., Andra delen

  Detta är en avhandling från Stockholm, tryckt hos Joh. Beckman, 1854

  Författare :Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet.; [1854]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER