Sökning: "Johan Sandahl"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Johan Sandahl.

 1. 1. Att ta sig an världen Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Johan Sandahl; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civics; Social studies; Civic teaching; Social studies teaching; Civic didactics; Social studies didactics; First order concepts; Second order concepts; Democratic socialisation; Civic literacy; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this investigation is civics in the Swedish upper secondary school. In addition to subject matter, civics is also an agent for democratic socialisation. The study explores and analyses the reflections of six teachers on their teaching about globalisation. LÄS MER

 2. 2. Medborgarbildning i gymnasiet Ämneskunnande och medborgarbildning i gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet

  Författare :Johan Sandahl; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social science education; history education; social studies education; didactics; second-order thinking concepts; citizenship education; Subject Learning and Teaching; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : The school subjects of history and social science are expected to contribute with historical and social scientific knowledge, skills and abilities: that is, subject knowledge. The subject knowledge that students achieve during their schooling is not only meant for future studies, but is also expected to inform a life as democratic citizens. LÄS MER

 3. 3. Om pesten i Stockholm 1710. Academisk afhandling som med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och utgifven af Daniel Magnus Sandahl af Östgöta landskap. Lärare vid A. Rydbergs stiftelses förberedande navigations-skola, duplicant vid S:t Catharinæ elementarläroverk. till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen den 2 juni 1854. p. v. t. e. m., Andra delen

  Detta är en avhandling från Stockholm, tryckt hos Joh. Beckman, 1854

  Författare :Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet.; [1854]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER