Sökning: "Charlotte Silander"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Charlotte Silander.

 1. 1. Högskolesystemet och könsbalansen - en studie om jämställdhet i den svenska högskolan

  Författare :Charlotte Silander; Thomas Denk; Lena Agevall; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Pyramider och pipelines : Om högskolesystemets påverkan på jämställdhet i högskolan

  Författare :Charlotte Silander; Thomas Denk; Lena Agevall; Maria Oskarsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender equality; higher education; educational reform; gender balance; educational systems; gender diffrences; exit; jämställdhet; högre utbildning; utbildningsreformer; könsbalans; exit; högskolesystem; Political science; Statsvetenskap; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Research on gender equality in Swedish higher education shows an unequal gender balance. Women are consistently underrepresented at the highest levels of the academic hierarchy. The lack of gender equality in academia has been illustrated by metaphors such as a narrowing pyramid, a leaky pipeline and a black hole. LÄS MER