Sökning: "educational systems"

Visar resultat 1 - 5 av 283 avhandlingar innehållade orden educational systems.

 1. 1. Education, Stratification and Reform Educational Institutions in Comparative Perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marcus Österman; Joakim Palme; Karl-Oskar Lindgren; Jan Teorell; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Detracking; Education; Educational institutions; Educational inequalities; Education policy; Educational reform; Educational systems; Equality; Political economy; Political Parties; Social Trust; Tracking; Vocational education; Vocational training; Varieties of Capitalism; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The main argument of this thesis is that research has to take the institutional character of education seriously. Educational institutions carry considerable weight for outcomes of education and their design is a matter of intense political debate. LÄS MER

 2. 2. Designing for added pedagogical value A design-based research study of teachers’ educational design with ICT

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Jörgen Holmberg; Uno Fors; Göran Fransson; Jo Tondeur; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; added pedagogical value; design-based research; design framework; educational design; educational design research; EFL; ICT; teacher practice; TPACK; informationssamhället; Information Society;

  Sammanfattning : In an increasingly digitized world teachers are expected to take on the role of educational designers and use ICT to design in ways that add pedagogical value to teaching and learning. This thesis adopts a design-based research (DBR) approach to: (a) explore and contribute to the educational design processes of teachers of English as a foreign language in their efforts to use ICT for added pedagogical value, (b) examine how ICT is used in educational designs to create/contribute to what the teachers and students describe as added value and (c) explore, problematize and refine DBR as a research approach. LÄS MER

 3. 3. Improving IT Integration for Higher Education Institutional Performance Towards a Contextualised IT-Institutional Alignment Model

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Jean Claude Byungura; Henrik Hansson; Ulf Olsson; Masengesho Kamuzinzi; Jimmy Jaldemark; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT integration; IT alignment; Alignment practices; Design science research; Innovation diffusion; Technology adoption; Institutional performance; Higher education; Artefact Evaluation; data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences;

  Sammanfattning : The integration of information technology (IT) into service delivery is currently seen as an innovative strategy to support the modernising of universities worldwide. However, in some institutions in developing countries, including Rwanda, IT has failed to add the intended value to university services, despite huge associated investments in IT. LÄS MER

 4. 4. Talet om tekniska system förväntningar, traditioner och skolverkligheter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Claes Klasander; Thomas Ginner; Jan-Erik Hagberg; Thomas Kaiserfeld; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological systems; education; school; subject content; text books; teachers; curriculum; technology; companion meanings; Tekniska system; undervisning; grundskola; teknikämnet; kursplaner; läromedel; lärare; ämnesinnehåll; teknik; följemeningar;

  Sammanfattning : I samhället uppmärksammas tekniken för sin ökande komplexitet och systemiska karaktär. l vilken mån avspeglar sig detta i skolans teknikämne? Denna avhandling berör undervisning om tekniska system i ett skolperspektiv, med det huvudsakliga syftet att undersöka hur undervisning om tekniska system tas upp till behandling i skolan. LÄS MER

 5. 5. Educational Software in Engineering Education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Ramon Garrote Jurado; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Higher Education; E-learning; Learning Management Systems; Engineering Education; Educational Technology; Pedagogical Use of ICT; Staff Development; Developing Countries; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the quality of engineering education and the accessibility of education worldwide by promoting computer-enhanced teaching and learning. It uses the epistemology of John Dewey (1859-1952) and the action research methodology first advanced by Kurt Lewin (1890-1947). LÄS MER