Sökning: "Ola Synnergren"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ola Synnergren.

 1. 1. Time-resolved X-ray diffraction studies of phonons and phase transitions

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Ola Synnergren; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; X-ray diffraction; phonons; phase transitions;

  Sammanfattning : Denna avhandling sammanfattar arbete där tidsupplöst röntgendiffraktion har använts för att undersöka kristallina material och studera dynamiken hos fononer och fasövergångar. Röntgendiffraktion är standardverktyget för stukturbestämning på en atomär skala. LÄS MER

 2. 2. Time-resolved X-ray diffraction studies of phonons and phase transitions

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Ola Synnergren; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysik; Physics; Phase transitions; X-ray diffraction; Phonons;

  Sammanfattning : This thesis summarizes work in which time-resolved X-ray diffraction has been used to probe crystalline materials, thereby revealing the dynamics of phonons and phase transitions. X-ray diffraction is the standard tool in investigations of structure on the atomic scale. LÄS MER