Sökning: "högre utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 163 avhandlingar innehållade orden högre utbildning.

 1. 1. Utbildningskultur lärande i högre utbildning

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Oskar Gedda; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; utbildningskultur; högre utbildning; Universitetspedagogik; Praktik; Lärande; Communities of practice; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : När börjar ett arbete och när slutar det? Denna avhandlings formella början var hösten 2011, och den föregicks av en licentiatuppsats som påbörjades 2004. Det var alltså för 10 år sedan som de grundläggande frågorna formulerades och som detta kunskapsbyggande blev en del av min vardag. LÄS MER

 2. 2. Flexibel utbildning - för vem? Framgångsfaktorer i en universitetskurs

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Ulf Olsson; Bo Dahlin; Hugo Wikström; Yngve Nordkvelle; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Open distance learning; Prediction of study success; Study approaches; ; Distance education; Flexible learning; Higher education; Learning strategies; Distansutbildning; Flexibelt lärande; Flexibel utbildning; Förutsägelse av studieresultat; Högre utbildning; Studiemönster; ; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : Open and flexible learning can offer the prospective student a smorgasbord of possible learning activities. This study will investigate if this form of education really suits all students through an examination of relevant factors such as learning process expectations, attendance motives, study approaches (Biggs SPQ), communication initiative, expectation-based study and, finally, background variables such as socioeconomic status. LÄS MER

 3. 3. Skrivsamarbete i högre utbildning Tre studenters skribentprofiler i kollaborativa skrivargrupper

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Gerrit Berends; Gunilla Jansson; Ulla Ekvall; Catharina Nyström Höög; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; collaborative writing; academic writing; lab report; genre knowledge; guidelines; shared expertise; role relations.; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to probe more deeply into how col­laborative writing can help to socialise students in a writing practice. More specifically, the thesis deals with lab report writing and the relationship of three students with different backgrounds to the educational practices of a university department. LÄS MER

 4. 4. ”Man vill ju klara sig själv” Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann Simmeborn Fleischer; Mats Granlund; Berth Danermark; Margareta Adolfsson; Anders Möller; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Asperger syndrome; Higher education; everyday student-life; support; catch-22; struggle; alienation; stigmatization; dramaturgical perspective; university; relatives; coordinator; disability; Code set; ICF; Asperger syndrom; högre utbildning; studievardag; studenter med Asperger syndrom i behov av stöd; stöd; moment-22; kamp; alienation; stigmatisering; dramaturgi; högskola; universitet; anhöriga; samordnare; Code set; ICF; kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan början av 2000-talet har det skett en markant ökning av studier gällande barn och ungdomar och Autism. Dock är det så att den mesta forskningen fortfarande är inom det medicinska området. Endast ett fåtal av studierna rör vuxna med Asperger syndrom (AS) som studerar på högskola/universitet. LÄS MER

 5. 5. Studenter med läs- och skrivsvårigheter som deltagare i högre utbildning

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Marianne Björn Milrad; Christer Jacobson; Leif Lindberg; Åke Olofsson; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dyslexi; högre utbildning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : The emphasis on higher education (HE) in today’s knowledge society has increasedthe amount of students enrolled in universities in Sweden. Two percentof these students are people with disabilities, of whom more than half are studentswith dyslexia. Dyslexia is a disability that involves difficulty with writtentext which is the essence of HE. LÄS MER