Sökning: "högre utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 206 avhandlingar innehållade orden högre utbildning.

 1. 1. Flexibel utbildning - för vem? : Framgångsfaktorer i en universitetskurs

  Författare :Ulf Olsson; Bo Dahlin; Hugo Wikström; Yngve Nordkvelle; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Open distance learning; Prediction of study success; Study approaches; ; Distance education; Flexible learning; Higher education; Learning strategies; Distansutbildning; Flexibelt lärande; Flexibel utbildning; Förutsägelse av studieresultat; Högre utbildning; Studiemönster; ; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : Open and flexible learning can offer the prospective student a smorgasbord of possible learning activities. This study will investigate if this form of education really suits all students through an examination of relevant factors such as learning process expectations, attendance motives, study approaches (Biggs SPQ), communication initiative, expectation-based study and, finally, background variables such as socioeconomic status. LÄS MER

 2. 2. Online teaching practices : Sociomaterial matters in higher education settings

  Författare :Karin Bolldén; Madeleine Abrandt Dahlgren; Ann-Marie Laginder; Åsa Mäkitalo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Practice theory; sociomaterial; ICT; distance education; e-learning; online ethnography; internet research; higher education; virtual worlds; LMS; VLE; Praktikteori; sociomaterialitet; IKT; distansutbildning; e-lärande; onlineetnografi; internetforskning; högre utbildning; virtuella världar; LMS; VLE;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyse online teaching practices in the Swedish higher education context. The study had an online ethnographic approach and was based on empirical data on the teaching in two university courses. LÄS MER

 3. 3. From Higher Education To Professional Practice : A comparative study of physicians' and engineers' learning and competence use

  Författare :Staffan Nilsson; Per-Erik Ellström; Kenneth Abrahamsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher education; professional practice; use value; exchange value; generalist; specialist; profession; physician; engineer; knowledge; competence; knowledge base; högre utbildning; professionell praktik; bruksvärde; bytesvärde; generalist; specialist; profession; läkare; civilingenjör; kunskap; kompetens; kunskapsbas; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is on describing and analysing recently graduated physicians’ and engineers’ experiences of the relationship between the professional education programs and the respective professional practices. The aim is to explore the professionals’ reasons for their educational and career choices, what they learn in professional education, the demands they encounter in the workplace, and the perceived needs and opportunities for learning and further development in their professional practices. LÄS MER

 4. 4. Skrivsamarbete i högre utbildning : Tre studenters skribentprofiler i kollaborativa skrivargrupper

  Författare :Gerrit Berends; Gunilla Jansson; Ulla Ekvall; Catharina Nyström Höög; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; collaborative writing; academic writing; lab report; genre knowledge; guidelines; shared expertise; role relations.; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to probe more deeply into how col­laborative writing can help to socialise students in a writing practice. More specifically, the thesis deals with lab report writing and the relationship of three students with different backgrounds to the educational practices of a university department. LÄS MER

 5. 5. Utbildningskultur : lärande i högre utbildning

  Författare :Oskar Gedda; Mikael Alexandersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : När börjar ett arbete och när slutar det? Denna avhandlings formella början var hösten 2011, och den föregicks av en licentiatuppsats som påbörjades 2004. Det var alltså för 10 år sedan som de grundläggande frågorna formulerades och som detta kunskapsbyggande blev en del av min vardag. LÄS MER