Sökning: "Charlotta Edström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Charlotta Edström.

  1. 1. Samma, lika, alla är unika : En analys av jämställdhet i förskolepolitik och praktik

    Författare :Charlotta Edström; Lisbeth Lundahl; Elisabet Öhrn; Gunilla Halldén; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; gender equality; state policies; local authority policies; practice; pedagogues; children; Sweden; Scotland; förskola; jämställdhet; statlig politik; kommunalpolitik; praktik; pedagoger; barn; Sverige; Skottland; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe, critically analyse and provide information about gender equality in Swedish preschools, in relation to policy and practice. The main focus is on pedagogues’ gender equality work with children. The study includes a comparison between state gender equality policy in Scottish and Swedish preschools. LÄS MER