Sökning: "b-catenin"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet b-catenin.

 1. 1. Molecular Genetic Alterations In Endometrial And Ovarian Cancers

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Anjila Koul; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; KRAS; PTEN; TP53; Overexpression; Mutation; Microsatellite instability; Complex atypical hyperplasia; Endometrial cancer; Ovarian cancer; cancer; onkologi; Cytologi; cancerology; oncology; Cytology; CNS metastasis; Cytogenetic analysis; BRCA2; BRCA1; B-catenin; CDKN2A;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svensk Sammanfattning Gen-förändringar i endometrie- och ovarial cancer: Endometriecancer (EC, cancer i livmoderslemhinnan) är den vanligaste gynekologiska cancerformen i västvärlden. Tumörutvecklingen kan associeras till en östrogen-inducerad stimulans av endometriets tillväxt i avsaknad av den differentierande effekten av progesteron. LÄS MER

 2. 2. Involvement of Eicosanoid Signaling in Intestinal Epithelial Cell Survival

  Detta är en avhandling från Anita Sjolander

  Författare :John Öhd; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; General pathology; Tcf Lef; Bcl-2 family; b-catenin; 5-LO; apoptosis; cell survival; colorectal cancer; COX-2; LTD4; CysLT1 R; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad bestämmer om en cell skall dö? En viktig, avgörande faktor är vilken signal cellen får från omgivningen. Den måste nämligen vara mycket öppen för intryck och beredd att tjänstvilligt dö på begäran, eftersom hela den flercelliga varelsen beror av att det fungerar så. LÄS MER

 3. 3. Endothelial differentiation and angiogenesis regulation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Dixelius; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; Angiogenesis; VEGFR-3; Laminin; endostatin; FGF-2; b-catenin; Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; Molecular Medicine; molekylär medicin genetik och patologi ;

  Sammanfattning : Angiogenesis can be defined as the formation of new blood vessels from pre-existing ones. Angiogenesis is required for development and maintenance of our vascular system and thus of fundamental importance to our existence. LÄS MER

 4. 4. The impact of Wnt5a signaling and tumor associated macrophages in breast cancer

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Catharina Hagerling; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast cancer; Wnt5a; E-cadherin; B-catenin; migration; invasion; turnor associated macrophages; CD163; CD68; turnor stroma;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most common cancer among women worldwide with approximately 1.150.000 new cases each year and accounting for over 400.000 deaths per year. LÄS MER

 5. 5. LTD4 signalling via beta-catenin: a possible link between inflammation and cancer

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Maryna Mezhybovska; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LTD4; beta-catenin; colorectal cancer; CysLT1R; proliferation; inflammation;

  Sammanfattning : The pro-inflammatory mediator LTD4 is an important component in the pathogenesis of inflammatory conditions as inflammatory bowel diseases. Patients suffering from inflammatory bowel diseases face an increased risk of intestinal cancer development. LÄS MER