Sökning: "utbildningsreformer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet utbildningsreformer.

 1. 1. Educational reform under political transition : a study of change in Portuguese education in the 1970's

  Författare :Maria Emília Catela; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Utbildningspolitik; Utbildningsreformer; Skolan; Matematik; Prestation; Portugal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Pyramider och pipelines : Om högskolesystemets påverkan på jämställdhet i högskolan

  Författare :Charlotte Silander; Thomas Denk; Lena Agevall; Maria Oskarsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender equality; higher education; educational reform; gender balance; educational systems; gender diffrences; exit; jämställdhet; högre utbildning; utbildningsreformer; könsbalans; exit; högskolesystem; Political science; Statsvetenskap; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Research on gender equality in Swedish higher education shows an unequal gender balance. Women are consistently underrepresented at the highest levels of the academic hierarchy. The lack of gender equality in academia has been illustrated by metaphors such as a narrowing pyramid, a leaky pipeline and a black hole. LÄS MER

 3. 3. Inclusion & exclusion in culture, learning and education

  Författare :Anne Smehaugen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Undervisningsväsen; Utbildning; Sociala aspekter; Utbildningsreformer; Norge; Spanien;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Giving learners a chance : learner-centredness in the reform of Namibian teaching

  Författare :Marit Storeng; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Utbildningsreformer; Undervisning; Lärarrollen; Namibia; 1990-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lärardrömmar : Om makt, mångfald och konstruktioner av lärarsubjekt

  Författare :Magnus Åberg; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; diskursiv makt; diskursteori; etnicitet; genus; klass; kulturell mångfald; lärarstudenter; lärarutbildning; mångfald; nationalitet; sexualitet; social mångfald; utbildningsreformer; utbildningspolitik; yrkesidentitet; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : Swedish teacher education was reformed at a national level in 2001. This thesis takes as its point of departure one of the many sites where new teachers are educated in Sweden, the Teacher Training Programme at Göteborg University. LÄS MER