Sökning: "gender diffrences"

Hittade 1 avhandling innehållade orden gender diffrences.

  1. 1. Pyramider och pipelines Om högskolesystemets påverkan på jämställdhet i högskolan

    Detta är en avhandling från Växjö : Linneaus University Press

    Författare :Charlotte Silander; Thomas Denk; Lena Agevall; Maria Oskarsson; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender equality; higher education; educational reform; gender balance; educational systems; gender diffrences; exit; jämställdhet; högre utbildning; utbildningsreformer; könsbalans; exit; högskolesystem; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Statsvetenskap; Political Science;

    Sammanfattning : Research on gender equality in Swedish higher education shows an unequal gender balance. Women are consistently underrepresented at the highest levels of the academic hierarchy. The lack of gender equality in academia has been illustrated by metaphors such as a narrowing pyramid, a leaky pipeline and a black hole. LÄS MER