Sökning: "educational reform"

Visar resultat 1 - 5 av 159 avhandlingar innehållade orden educational reform.

 1. 1. Education, Stratification and Reform : Educational Institutions in Comparative Perspective

  Författare :Marcus Österman; Joakim Palme; Karl-Oskar Lindgren; Jan Teorell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Detracking; Education; Educational institutions; Educational inequalities; Education policy; Educational reform; Educational systems; Equality; Political economy; Political Parties; Social Trust; Tracking; Vocational education; Vocational training; Varieties of Capitalism; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The main argument of this thesis is that research has to take the institutional character of education seriously. Educational institutions carry considerable weight for outcomes of education and their design is a matter of intense political debate. LÄS MER

 2. 2. Educational reform by experiment : the Norwegian experimental educational programme for 6-year-olds (1986-1990) and the subsequent reform

  Författare :Peder Haug; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Läroplan i rörelse : Det individuella programmet i möte mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik

  Författare :Pia Skott; Ulf P. Lundgren; Elisabet Nihlfors; Agneta Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; educational systems; educational reform; policy analysis; state regulation; policy implementation; curriculum theory; curriculum processes; upper secondary school; differentiation question; educational history; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis examines the activities within the Swedish steering system concerning upper secondary school. Sweden has a long history of shared responsibility between the state level of government and the municipalities, dating back to federal decisions concerning the establishment of a compulsory school system. LÄS MER

 4. 4. Policy som text och som praktik : en analys av likvärdighetsbegreppet i 1990-talets utbildningsreform för det obligatoriska skolväsendet

  Författare :Guadalupe Francia; Christer Fritzell; Lennart Grosin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; equality; free choice; educational reform; pupil voucher system; effective schools; Islamic schools; inter-textuality; Education; Pedagogik; pedagogik; Education; Education Reform; Equity; Utbildningsreform; Likvärdighet; Education Reform Equity; Utbildningsreform Likvärdighet; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the relation between policy as text and policy as practice, with a focus on Swedish educational reform in the 1990s in regard to comprehensive schooling.School reform in the 1990s has resulted in major changes in Swedish compulsory education. LÄS MER

 5. 5. Från utbildningsplanering till kursplaner : den isländska grundskolereformen 1974

  Författare :Gunnar Finnbogason; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER