Sökning: "gender balance"

Visar resultat 1 - 5 av 91 avhandlingar innehållade orden gender balance.

 1. 1. Genusgörande och läkarblivande attityder, föreställningar och förväntningar bland läkarstudenter i Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Jenny Andersson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender bias; gender perspective; medical education; medical students; gender awareness; gender beliefs; gender norms; mixed methods; feminization of medicine; medical curricula; gender sensitivity; genus bias; genusperspektiv; läkarutbildning; läkarstudenter; genusmedvetenhet; föreställningar om kön; mixed method; feminisering; dold läroplan;

  Sammanfattning : The inclusion of a gender perspective in medicine has shown that gender is an essential factor in health and disease, in medical encounters and also in medical students’ educational environment. The aim of this study was to explore attitudes, preconceptions and norms regarding gender within medical education and processes of gender bias. LÄS MER

 2. 2. Plugga stenhårt eller vara rolig? Normer om språk, kön och skolarbete i identitetsskapande språkpraktiker på fordonsprogrammet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Katarina Kärnebro; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; language practice; gender; community of practice; identity construction; norms; Vehicle programme; humour; education; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the relationship between language, identity construction and learning in the context of the Vehicle programme, a vocational program in Swedish upper secondary schools. The study focuses on language practices and the norms of language, gender and school work that are negotiated in conversations between pupils and between pupils and teachers. LÄS MER

 3. 3. Pyramider och pipelines Om högskolesystemets påverkan på jämställdhet i högskolan

  Detta är en avhandling från Växjö : Linneaus University Press

  Författare :Charlotte Silander; Thomas Denk; Lena Agevall; Maria Oskarsson; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender equality; higher education; educational reform; gender balance; educational systems; gender diffrences; exit; jämställdhet; högre utbildning; utbildningsreformer; könsbalans; exit; högskolesystem; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Research on gender equality in Swedish higher education shows an unequal gender balance. Women are consistently underrepresented at the highest levels of the academic hierarchy. The lack of gender equality in academia has been illustrated by metaphors such as a narrowing pyramid, a leaky pipeline and a black hole. LÄS MER

 4. 4. European Party Politics and Gender Configuring Gender-Balanced Parliamentary Presence

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Emelie Lilliefeldt; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; statsvetenskap; Women’s parliamentary representation; qualitative comparative analysis; political parties; candidate selection; Europe; Latvia; Kvinnors politiska representation; qualitative comparative analysis; politiska partier; kandidatval; Europa; Lettland;

  Sammanfattning : Under sent 1900-tal har andelen kvinnor och män i nationella demokratiska parlament i Europa blivit alltmer jämstora. Politiska partier formar politisk representation genom att välja egna kandidater till val. LÄS MER

 5. 5. "Walking in the Spirit" : The Complexity of Belonging in Two Pentecostal Churches in Durban, South Africa

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Kristina Helgesson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural anthropology; Pentecostalism; phenomenology; belonging; South Africa; time; space; home; gender; hope; fear; balance; control; apartheid; anthropology of religion; Kulturantropologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi; kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : Drawing on anthropological fieldwork carried out in the two Pentecostal congregations Red Hill and Olive Tree in Durban, South Africa, this dissertation discusses the complexity of the experience of belonging among the members. Red Hill is a ‘coloured’ congregation, while Olive Tree is ‘white’; a fact that in present-day South Africa still is of significance for the experience of belonging. LÄS MER