Sökning: "Folkhälsovetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 708 avhandlingar innehållade ordet Folkhälsovetenskap.

 1. 1. OM FRISKVÅRDSPEDAGOGIK I ARBETSLIVET. : EN O/RÄTTVIS BETRAKTELSE

  Författare :Ulf Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Friskvård; hälsopedagogik; folkhälsovetenskap; Foucault; hälsoprofilsbedömning; livsstil; arbetsmiljö; maktutövning; diskurs.; Public health science; Folkhälsovetenskap; Education; Pedagogik; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället; Other veterinary medicine; Övrig veterinärmedicin;

  Sammanfattning : I fokus för detta arbete står friskvård inom arbetslivet som pedagogisk praktik med hälsoprofilsbedömning, en metod för undersökning och påverkan av människors hälsostatus och hälsovanor, som konkret exempel. En bakgrund till detta är framväxten av insatser för folkhälsa och den ökade betoning av friskvård inom arbetslivet som skett inom såväl privat som offentlig sektor. LÄS MER

 2. 2. Salutogenetic resources in the everyday lives of teachers : promoting workplace learning and well-being

  Författare :Marie Nilsson; Kerstin Blomqvist; Ingemar Andersson; Margareta Troein; Peter Korp; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :Workplace heatlh promotion; teachers; salutogenesis; intervention; collegial reflection;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore salutogenic resources in the everyday lives of teachers, and toinvestigate how an intervention of collegial reflection influences their work-related learning and their being.The thesis includes two parts, a needs assessment and an intervention, performed between 2009 and2016. LÄS MER

 3. 3. Early and later life mechanisms in the aetiology of cardiovascular disease

  Författare :Kristiina Rajaleid; Johan Hallqvist; Denny Vågerö; Amanda Sacker; Karolinska institutet Institutionen för folkhälsovetenskap; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Epidemiology; Epidemiologi; Public health science; Folkhälsovetenskap; epidemiologi; Epidemiology;

  Sammanfattning : Evidence over the recent decades indicates that susceptibility to cardiovascular disease (CVD) may be established already prenatally and in early childhood, and that the aetiological processes of the disease involve biological and social influences occurring throughout a person’s life span. Numerous studies have shown that small size at birth is associated with increased risk of CVD later in life. LÄS MER

 4. 4. The Highs and Lows of Work-Time Control : Exploring the role of control over working hours for health

  Författare :Sophie Charlotte Albrecht; Constanze Leineweber; Göran Kecklund; Pascale Le Blanc; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; flexible work; flexible work-time arrangements; autonomy; psychosocial working conditions; longitudinal; mental health; physical health; work-life balance; folkhälsovetenskap; Public Health Sciences;

  Sammanfattning : Flexible work-time arrangements are thought to create ways of aligning work and private life and facilitate recovery. While temporal flexibility is found to generally bolster work–life balance, its effects on health outcomes are less well known. LÄS MER

 5. 5. The worries of working : Longitudinal studies on the impact of employment uncertainty and employment transitions on clinically defined mental health conditions

  Författare :Sandra Blomqvist; Linda Magnusson Hanson; Hugo Westerlund; Sarah Burgard; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Employment uncertainty; Organizational downsizing; Job insecurity; Mental health; Psychotropic drugs; Suicide; Suicide attempt; Longitudinal studies; Survey data; Register data; Generalized Estimating Equations; Marginal Structural Models; folkhälsovetenskap; Public Health Sciences;

  Sammanfattning : While mental health problems according psychotropic drug purchases and sick leave spells for psychiatric disorders have increased in Sweden the past 15 years, this is not reflected in trends of psychiatric diagnoses or suicide mortality. In parallel, labor markets have undergone structural changes pressuring employers to increase their flexibility to ensure permanence. LÄS MER