Sökning: "Folkhälsovetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 645 avhandlingar innehållade ordet Folkhälsovetenskap.

 1. 1. OM FRISKVÅRDSPEDAGOGIK I ARBETSLIVET. : EN O/RÄTTVIS BETRAKTELSE

  Författare :Ulf Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Friskvård; hälsopedagogik; folkhälsovetenskap; Foucault; hälsoprofilsbedömning; livsstil; arbetsmiljö; maktutövning; diskurs.; Public health science; Folkhälsovetenskap; Education; Pedagogik; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället; Other veterinary medicine; Övrig veterinärmedicin;

  Sammanfattning : I fokus för detta arbete står friskvård inom arbetslivet som pedagogisk praktik med hälsoprofilsbedömning, en metod för undersökning och påverkan av människors hälsostatus och hälsovanor, som konkret exempel. En bakgrund till detta är framväxten av insatser för folkhälsa och den ökade betoning av friskvård inom arbetslivet som skett inom såväl privat som offentlig sektor. LÄS MER

 2. 2. Salutogenetic resources in the everyday lives of teachers : promoting workplace learning and well-being

  Författare :Marie Nilsson; Kerstin Blomqvist; Ingemar Andersson; Margareta Troein; Peter Korp; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :Workplace heatlh promotion; teachers; salutogenesis; intervention; collegial reflection;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore salutogenic resources in the everyday lives of teachers, and toinvestigate how an intervention of collegial reflection influences their work-related learning and their being.The thesis includes two parts, a needs assessment and an intervention, performed between 2009 and2016. LÄS MER

 3. 3. Early and later life mechanisms in the aetiology of cardiovascular disease

  Författare :Kristiina Rajaleid; Johan Hallqvist; Denny Vågerö; Amanda Sacker; Karolinska institutet Institutionen för folkhälsovetenskap; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Epidemiology; Epidemiologi; Public health science; Folkhälsovetenskap; Epidemiology; epidemiologi; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Evidence over the recent decades indicates that susceptibility to cardiovascular disease (CVD) may be established already prenatally and in early childhood, and that the aetiological processes of the disease involve biological and social influences occurring throughout a person’s life span. Numerous studies have shown that small size at birth is associated with increased risk of CVD later in life. LÄS MER

 4. 4. Community participation and social patterning in cardiovascular disease intervention

  Författare :Inger Brännström; Lars-Åke Persson; Inga-Britt Lindblad; Martin Johansson; Stig Wall; Sven-Olof Isacsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cardiovascular disease; diabetes; prevention; social factors; evaluation; social epidemiology; folkhälsovetenskap; Epidemiology; epidemiologi; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : This study addresses health policy and public health in the field of cardiovascular disease (CVD) on the local level in Sweden. The overall aim is to contribute to the assessment of structural and social conditions within public health by analysing participation processes and outcome patterns in a local health programme. LÄS MER

 5. 5. Home alone : sibling caretakers in León, Nicaragua

  Författare :Kjerstin Dahlblom; Lars Dahlgren; Rodolfo Peña; Bengt Höjer; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sibling caretakers; life skills; school absenteeism; ethnographic approach; children’s participation; children’s rights; developing country; Nicaragua; Public health science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Sibling caretaking, although common across time and cultures, has not been well researched from the carer’s point of view. In Nicaragua, ranked as one of the poorest countries in the Americas, sibling caretaking is common. LÄS MER