Sökning: "household"

Visar resultat 1 - 5 av 617 avhandlingar innehållade ordet household.

 1. 1. Apparater, aktiviteter och aktörer Lågenergiboende som resurs och restriktion för energiordningar

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helena Karresand; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Passive house; household; household activities; public housing companies; low energy homes; energy use; household appliances; everyday life; time geography; energy order; Passivhus; hushåll; hushållsaktiviteter; bostadsbolag; lågenergibostad; energianvändning; hushållsapparater; vardagsliv; tidsgeografi; energiordning;

  Sammanfattning : Energianvändningen inom bostadssektorn har stadigt ökat och verkar inte minska trots energieffektiva apparater. Genom att bygga lågenergibostäder försöker bostadsbolagen minska energianvändningen, vilket också sker, men endast vad gäller uppvärmning och varmvatten. LÄS MER

 2. 2. Household waste collection factors and variations

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lisa Dahlén; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Waste Science and Technology; Avfallsteknik;

  Sammanfattning : Ambitious household waste recycling programs have been introduced in Sweden and several other countries during recent decades. Many different waste- sorting and collection schemes have been developed, but the evaluation and comparison of the results is made difficult by the lack of comparable data. LÄS MER

 3. 3. The world household : Georg Borgström and the postwar population-resource crisis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Björn Ola Linnér; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental history; natural resources; population growth; conservation; natural resource policy; environmental ideology; Georg Borgström; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how the agenda of environmental issues was set in the early postwar years. Natural resources were placed high on the agenda of international politics, the scientific community and the media. LÄS MER

 4. 4. Essays on Household Behavior and Time-Use

  Detta är en avhandling från Uppsala : Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Hallberg; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Time-use; Household behavior; Slutsky matrix; Income-pooling; Household labor supply; Child care; Family economics; Simultaneous equation system; Process benefits; Synchronous leisure; Working hours; Togetherness; Statistical matching; Aggregation bias; House price; Volume of trade; Search; Nationalekonomi; Tidsanvändning; Hushållsbeteende; Slutsky matris; Inkomstsammanslagning; Hushållets arbetsutbud; Barnomsorg; Familjeekonomi; Simultana ekvationssystem; Aktivitetsnytta; Samtidig fritid; Arbetstider; Samhörighet; Statistisk matching; Aggregeringsbias; Huspriser; Omsättningsvolym; Sökning.; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : Essay 1 studies the household's decision to supply labor and tests if the so-called unitary model holds. What is subject to a test is the resulting symmetry of the Slutsky matrix, i.e., that the compensated cross-wage effects are equal. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors arbete och hushållens försörjning. Vävinkomsternas betydelse för hushållsekonomin i Siljansbygden 1938–1955

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Malin Jonsson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Economic history; work; income; subsistence; gender; gender division of labour; women; household; household economy; family cycle; industrial society; rural society; national; local; Sätergläntan; Siljansbygden; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The principal purpose of this thesis has been to analyse the importance of women´s waged work with handicrafts for the household economy in the Swedish countryside during a period of rapid industrialisation and growth. The point of departure for the analysis has been a theoretical and methodological frame of interpretation on three levels. LÄS MER