Sökning: "gender division of labor"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden gender division of labor.

 1. 1. Gender, Technology and Knowledge

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Sara Goodman; Lund University.; Lunds universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Studies of Science and Technolgy STS ; Sweden; Gender; sociology; computerization; globalization; gender and work; gender division of labor; midwifery; midwives; India; reproductive technology; globalisation;

  Sammanfattning : During the last 15 years questions concerning gender, technology and knowledge, have become increasingly recognized as central to the field of the sociology of technology. Nonetheless, critical questions remain unanswered. These issues are addressed here through investigations of the relationship between gender, work, knowledge and technology. LÄS MER

 2. 2. Facets of Gender Analyses of the Family and the Labour Market

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutet för social forskning (SOFI)

  Författare :Marie Evertsson; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; housework; household work; gender equality; gender attitudes; dependence; labour market; children; family; on-the-job training; divorce; promotion; occupational change; division of work; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis contains four different studies on the dynamics of gender in households and workplaces. The relationship between family life and work life is in focus, particularly in the paper on labour market outcomes after divorce.In the introductory chapter, the Swedish context is briefly described. LÄS MER

 3. 3. Gender, Incentives, and the Division of Labor

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Economics, Uppsala University

  Författare :Ylva Moberg; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Parental Leave; Division of Labor; Labor Supply; Same-sex Couples; Transition to Parenthood; Gender Norms; Housing Allowance; In-Work Tax Credits; Take-Up of Transfer Programs; Secondary Earners’ Participation Elasticity; Föräldraledighet; arbetsfördelning; samkönade par; föräldraskap; könsnormer; bostadsbidrag; skatte- och bidragssystem; incitament; arbetskraftsdeltagande; arbetsutbudselasticitet; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained essays. Essay 1: The length of parental leave entitlements is known to affect take-up rates, division of parental leave between parents, and the mother's decision to return to work. So far, however, the importance of the level of benefit has received little attention in the literature. LÄS MER

 4. 4. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 5. 5. Education, Labor Force Participation and Changing Fertility Patterns. A Study of Women and Socioeconomic Change in Twentieth Century Sweden

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Maria Stanfors; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; longitudinal analysis; time series analysis; 20th century Sweden; compatibility; division of labor; gender; structural change; fertility; Education; labor force participation; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : This book deals with women and socioeconomic change in twentieth century Sweden. The main focus is on how women’s education and labor force participation have affected fertility over time. LÄS MER