Sökning: "arbets- och miljömedicin"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden arbets- och miljömedicin.

 1. 1. A Sociological Approach to Indoor Environment in Dwellings Risk factors for Sick Building Syndrome (SBS) and Discomfort

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Karin Engvall; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; Indoor environment; Questionnaire; Atopy; Building age; Indoor air quality; Sick building syndrome SBS ; Validation; Dwelling; Energy conservation; Mechanical ventilation; Building dampness; Building reconstruction; Wood heating; Electric heating; Heat pump; Thermal Insulation; Sealing; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; arbets- och miljömedicin; Occupational and Environmental Medicine;

  Sammanfattning : The principal aim was to study selected aspects of indoor environment in dwellings and their association with symptoms compatible with the sick building syndrome (SBS). A validated questionnaire was developed specifically for residential indoor investigations, using sociological principles and test procedures. LÄS MER

 2. 2. Health hazards and cancer in relation to occupational exposures among Swedish seafarers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Karl Forsell; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; seafarer; work environment; mesothelioma; lung cancer; hematologic malignancy; benzene;

  Sammanfattning : This thesis explores health hazards for seafarers in the Swedish merchant fleet, and occupational risks for lung cancer, mesothelioma and hematologic malignancy (HM). A special focus has been exposure to benzene and biomarker levels for work on product or chemical tankers during the mid-1990’ies. LÄS MER

 3. 3. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Berit Edvardsson; Berndt Stenberg; Lars Weinehall; Gunilla Wieslander; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SBS; byggnadsrelaterad ohälsa; uppföljning; prognos; självbild; coping; personlighet; intervjuer; bemötande; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Epidemiology; epidemiologi; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. LÄS MER

 4. 4. Work-related cardiovascular disease

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Helena Eriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational noise; shift work; job strain; seafarer; cardiovascular disease;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to study occupational risk factors for cardiovascular disease, particularly, occupational noise, job strain and shift work. Incidence of cardiovascular disease was analysed in a general population sample, the Primary Prevention Study, in relation to exposure to noise and job strain. LÄS MER

 5. 5. Hearing-related symptoms among women - Occurrence and risk in relation to occupational noise and stressful working conditions

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Sofie Fredriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hearing Disorders; Noise; Occupational; Occupational Stress; Women; Working;

  Sammanfattning : A considerable amount of research has been devoted to the risk of noise-induced hearing loss among industry workers – the majority of whom are men. Much less research has been done in female-dominated human service occupations, including obstetrical care and preschools. LÄS MER