Sökning: "Epidemiology"

Visar resultat 1 - 5 av 1637 avhandlingar innehållade ordet Epidemiology.

 1. 1. Folate - Associations with breast cancer depending on intake, metabolism, genetic variation and estrogen receptor status

  Detta är en avhandling från Nutrition Epidemiology Research Group

  Författare :Ulrika Ericson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; folate; B-vitamins; breast cancer; diet; epidemiology; nutrition; plasma; polymorphism; estrogen receptor α; estrogen receptor β; reproducibility; prospective;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Folat är ett B-vitamin som kan bidra till minskad risk för en rad sjukdomar, däribland en speciell form av blodbrist, ryggmärgsbråck hos nyfödda, hjärt- kärlsjukdom och vissa cancerformer. Folat förekommer framför allt i många vegetabiliska livsmedel. LÄS MER

 2. 2. Register studies of cancer in the Southern Health Care Region in Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Cancer Epidemiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Bo Attner; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cancer risk; epidemiology; incidence; comorbidity; survival; partner; health care costs; population-based register study;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Södra Regionvårdsnämnden har önskat att få belyst om vi har en rättvis och jämlik cancervård i Södra sjukvårdsregionen. Därför har en populationsbaserad registerstudie med många olika etapper genomförts. Basinformationen har hämtats från Tumörregistret i Södra sjukvårdsregionen. LÄS MER

 3. 3. Diet and postmenopausal breast cancer - With a focus on low-grade inflammation

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Joana Alves Dias; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oxidative stress; low-grade inflammation; Biomarkers of inflammation; cytokines; ICC; variation; diet; dietary recommendations; diet quality index; food patterns; reduced rank regression; obesity; CVD; postmenopausal breast cancer; epidemiology; cross sectional; nested case-control;

  Sammanfattning : Diet-breast cancer studies have shown that “healthy eating patterns” are associated with decreased risk whereas unhealthy patterns (especially those including alcohol) are associated with increased risk, particularly in postmenopausal women. The potential mechanisms behind the observed associations are still under investigation. LÄS MER

 4. 4. Diabetes mellitus and risk of prostate cancer - A focus on shared risk factors and survivor bias

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Isabel Drake; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; carbohydrates; cohort; competing risk; diabetes mellitus; diet; epidemiology; fiber; gene; gene-environment; lifestyle; prostate cancer; survivor bias; transcription factor 7-like 2; whole-grain; alkylresorcinol metabolites;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer hos män i Sverige och ungefär 10 000 män diagnosticeras årligen. Prostatacancer tros orsakas av en kombination av ärftliga faktorer och miljö-/livsstilsfaktorer. LÄS MER

 5. 5. The Epidemiology of Childhood Celiac Disease: A Social Epidemiological Perspective on Perinatal Factors

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Carl Johan Wingren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Celiac Disease; Children; Risk Factors; Sibling design; Social Epidemiology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under livets gång utsätts vi för en mängd exponeringar som påverkar vår hälsa. I denna avhandling har vi försökt förstå hur olika exponeringar påverkar risken för celiaki (glutenintolerans) hos barn. Vi har utnyttjat information i nationella register och använt epidemiologiska metoder. LÄS MER