Sökning: "linköpings universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 5717 avhandlingar innehållade orden linköpings universitet.

 1. 1. Mirakler och helgonkult : Linköpings biskopdöme under senmedeltid

  Författare :Anders Fröjmark; Eva Österberg; Thomas Lindkvist; Torkel Jansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; St. Bridget of Sweden; St. Catherine of Vadstena; St. Nicholas Hermansson; Linköping diocese; Miracle collections; Late Middle Ages; Senmedeltiden; Heliga Birgitta; Linköpings biskopsdöme; Mirakel; Katarina Ulfsdotter; Biskop Nils Hermansson; History subjects; Historieämnen; Historia; History; History; Historia;

  Sammanfattning : This work studies the introduction of three new cults of saints in the Linköping Bishopric during the Late Middle Ages. Two of them were based at Vadstena Convent: the Holy Bridgel (Birgitta, d. 1373) cult which had its beginning in 1374 and the cult of Katarina Ulfsdotter (d. 1381), which started during the 1410's. LÄS MER

 2. 2. Science Parks and talent attraction : a study on the development of Science Parks

  Författare :Eduardo de Almeida Cadorin; Magnus Klofsten; Hans Löfsten; Mats Lundqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science Parks; Talent attraction; New technology-based firms; Students; University; University-external collaboration; Success factors; Parques científicos; Atração de talentos; Novas empresas baseadas em tecnologia; Estudantes; Universidade; Colaboração externa-universidade; Fatores de sucesso; Science Parks; Talangattraktion; Nya teknikbaserade företag; Studenter; Universitet; Universitet-externt samverkan; Framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the development of Science Parks (SPs) from the perspective of talent attraction activities. Studies on SPs often address only traditional services that parks provide tenant firms. LÄS MER

 3. 3. Utsatthetens röster

  Författare :Zulmir Becevic; Karin Osvaldsson; Philip Lalander; Linköpings universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young people in societal care; meaning making; experience; life stories; identity; relations; emotions; Ungdomar i samhällsvård; meningsskapande; erfarenhet; livsberättelser; identitet; relationer; emotioner; ungdomar i samhällsvård; emotioner.;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomar i samhäilsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra fotmer av social utsatthet. Syftet är att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheteter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv. LÄS MER

 4. 4. Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik

  Författare :Magnus Österholm; Björn Textorius; Christer Bergsten; Carl Winsløw; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical texts; metacognition; reading comprehension; self-regulation; university; upper secondary level; beliefs; cognition; gymnasium; kognition; läsförståelse; matematiska texter; metakognition; självreglering; universitet; uppfattningar; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Det verkar finnas en allmän uppfattning om att matematiska texter är så speciella att man måste få lära sig en särskild typ av läsförmåga för att förstå sådana texter. Denna uppfattning verkar dock inte vara baserad på forskningsresultat eftersom det visar sig inte finnas mycket forskning genomförd som behandlar läsförståelse inom matematik. LÄS MER

 5. 5. Interaktion och problemlösning : att kommunicera om och med matematik

  Författare :Eva Riesbeck; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Learning; communicative practices; interaction; mathematical concepts; contextual effects on understanding; Pedagogisk psykologi; pedagogisk metodik; inlärning; matematik; matematikundervisning; problemlösning; grundskolan;

  Sammanfattning : The present study shows how students, eleven years old, solve problems in mathematics when they work together in groups. The main question raised is about the difficulties students experience in finding the relationship between mathematics and everyday discourse and vice versa. LÄS MER