Sökning: "midwifery"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade ordet midwifery.

 1. 1. Confidence in Midwifery Midwifery students and midwives’ perspectives

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Lena Bäck; Mittuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical Practice; Competence; Confidence; Knowledge; Learning; Midwifery; Midwifery education; Midwifery students; Barnmorskestudenter; Barnmorskeutbildning; Klinisk träning; Kompetens; Trygghet; Kunskap; Lärande;

  Sammanfattning : A confident midwife has an impact on a pregnant woman’s clinical outcome and birth experience. Knowledge acquisition, competence, and confidence develops over a lifetime and is of great importance in developing and forming personal skills and allowing the personal traits to grow and mature. LÄS MER

 2. 2. Negotiating the Normal Birth Norms and Emotions in Midwifery Education

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Gleisner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norms; feelings; emotions; midwifery; midwifery education; student midwives; feeling norms; labor pain; stillbirth; negotiation; categorization work; birthing trajectory; Normer; känslor; barnmorska; barnmorskeutbildning; barnmorskestudenter; känslonormer; förlossningssmärta; dödfödda barn; förhandling; kategoriseringsarbete; förlossningstrajektorier;

  Sammanfattning : Pregnancies and childbirths are not just biological or medical events. Childbirths are also emotionally intense situations, not only for the parents-to-be but also for those who work in delivery care. In addition, pregnancies and childbirths are sociocultural situations; there are norms regarding the normal birth. LÄS MER

 3. 3. Buildning a midwifery profession in South Asia

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Malin Upper Bogren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; midwifery profession; midwife; midwifery education; midwifery strategy; South Asia; Complex Adaptive Systems; mixed-methods approach;

  Sammanfattning : Midwives are key professionals in improving maternal and child health globally, but establishing a midwifery profession in low-income countries is proving to be difficult. The overall aim of this thesis was to explore the situation and building of a midwifery profession in South Asia, and to reveal how influential actors are connected to one another in the building of a profession, especially in Nepal and Bangladesh. LÄS MER

 4. 4. Förlossningsrädsla med fokus på kvinnors upplevelser av att föda barn

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Christina Nilsson; Linnéuniversitetet.; Högskolan i Borås.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vårdvetenskap; Caring Science; Fear of childbirth; Negative birth experience; Phenomenology; Childbirth; Birth trauma; Suffering; Midwifery; Support; Long-term; Birth narrative; Lived experice; Integrated Caring Science; Integrerad vårdutveckling; fear of childbirth; negative birth experience; phenomenology; childbirth; birth trauma; midwifery; midwifery; birth narrative; lived experice; Omvårdnadsforskning;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this study is to describe experiences of, and the association between, fear of childbirth and birth experiences of women with fear ofchildbirth.Methods: In studies I, II, and IV, a reflective lifeworld approach based on phenomenological philosophy was used to describe women’s experiences of fear of childbirth (I), previous birth experiences (II), and fear of childbirth and of birth experience in a long-term perspective (IV). LÄS MER

 5. 5. Antenatal midwifery consultations a qualitative study

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Pia Olsson; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Antenatal care; pregnancy; childbirth; parenthood; midwives; expectant parents; video recordings phenomenological hermeneutics; qualitative content analysis; quantitative content analysis; caring transition to parenthood;

  Sammanfattning : .... LÄS MER