Sökning: "Occupational and Environmental Medicine"

Visar resultat 1 - 5 av 243 avhandlingar innehållade orden Occupational and Environmental Medicine.

 1. 1. Subjective annoyance attributed to electrical equipments and smells - Epidemiology and stress physiology

  Detta är en avhandling från Department of Occupational and Environmental Medicine, Lund University

  Författare :Frida Eek; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; environmental intolerance; IEI; epidemiology; diabetology; secreting systems; Endocrinology; cortisol; stress; sekretion; Endokrinologi; Public health; diabetologi; Folkhälsa; epidemiologi; Occupational health; Yrkesmedicin; industrial medicine; arbetsmiljömedicin; Environmental health; Miljömedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Utbredningen av besvär som attribueras till elektrisk utrustning respektive kemikalielukter och andra odörer är ännu ej till fullo fastställd. Vidare saknas kunskap om eventuella bakomliggande faktorer för dessa besvärs uppkomst. LÄS MER

 2. 2. Contact allergy to formaldehyde. Diagnosis and clinical relevance

  Detta är en avhandling från Occupational and Environmental Dermatology Unit

  Författare :Inese Dubnika Hauksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Allergic contact dermatitis; preservatives; formaldehyde; formaldehyde releasers; patch testing; repeated open application test; baseline series;

  Sammanfattning : Preservatives are biologically active substances mainly used in water-based products to prevent the growth of microorganisms. Most people are exposed to them on a daily basis. Formaldehyde is one of the oldest and most commonly used preservatives. However, it is a well-known contact sensitiser in dermatitis patients. LÄS MER

 3. 3. To work or not to work in an extended working life? Factors in working and retirement decisions

  Detta är en avhandling från Division of Occupational and Environmental Medicine

  Författare :Kerstin Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ageing; older worker; retirement planning; retirement decision; motivation; meaningful activity; social inclusion; macro; meso; micro; work environment; working life; work ability; work injury; health; public health; diagnosed disease; self-rated health; organisation; basic premises for work; hardware in work; software in work; age; Success and failure factors; folkhälsa; demographic shifts; healthy ageing; healthy work places; retirement; successful ageing; occupational environment; Occupational medicine; work motivation; demografy; men and women;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Antalet äldre i befolkningen ökar i förhållande till andra åldersgrupper. Detta beskrivs medföra en ekonomisk utmaning för samhället och att fler äldre behöver skjuta upp sin ålderspension. LÄS MER

 4. 4. Contact allergy to textile dyes. Clinical and experimental studies on disperse azo dyes

  Detta är en avhandling från Occupational and Environmental Dermatology Unit

  Författare :Laura Malinauskiene; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Disperse Orange 1; Disperse Yellow 3; metabolites; azo reduction; p-aminodiphenylamine; 4-nitroaniline; 2-amino-p-cresol; 4-aminoacetanilide; TLC; HPLC; guinea pig maximisation test.;

  Sammanfattning : Disperse dyes are the most common allergens among textile dyes. It is not known whether the purified dyes, impurities in the commercial dyes, or metabolites are the actual sensitisers. Moreover, it is not known whether those disperse dyes that are now present in test series are actually used in textile dyeing today. LÄS MER

 5. 5. Contact Allergy to Textile Dyes - Clinical and Chemical Studies on Disperse Dyes

  Detta är en avhandling från Department of Occupational and Environmental Medicine, Lund University

  Författare :Kristina Morgardt-Ryberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Disperse Blue 106; contact allergy; Disperse Orange 3; disperse dyes; Disperse Blue 124; TLC; textile-related skin problems; textile dye mix; PPD; HPLC; impurities;

  Sammanfattning : Disperse dyes are common sensitizers among textile dyes. Contact allergy to disperse dyes has been documented in studies carried out in southern Europe, however, corresponding studies have not been performed in the Scandinavian countries. LÄS MER