Sökning: "smoking"

Visar resultat 1 - 5 av 754 avhandlingar innehållade ordet smoking.

 1. 1. Addressing smoking during pregnancy : the challenge to start from the woman's view

  Detta är en avhandling från Malmö : Univ.-sjukhuset MAS

  Författare :Agneta Abrahamsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE; MEDICIN; Smoking cessation; Smoking prevention control; Smoking psychology; Pregnancy; Motivation; Health education; Tobaksrökning och graviditet; Pregnant women ¡ Tobacco use; Rökavvänjning; Graviditet; Graviditet; Rökning; Rökavvänjning; Rökvanor; Tobaksrökning; Health education; Smoking cessation; samhällsmedicin; smoking habits; smoking cessation; wellbeing; Sense of Coherence; health education; narrative; phenomenography; health providers;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvinnor känner till att det är riskabelt att röka när de blir gravida. Trots detta så slutar bara omkring hälften i Sverige och var tredje kvinna i många andra länder att röka när de blir gravida. LÄS MER

 2. 2. Smoking and Breast Cancer

  Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Författare :Jonas Manjer; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; triglycerides; Nottingham Prognostic Index; hormone receptor; socioeconomic; risk factor; smoking cessation; breast cancer; smoking; survival; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvinnor som har slutat röka löper ökad risk att drabbas av bröstcancer. Denna slutsats baseras på en uppföljning av drygt 10.000 kvinnor som på 70- och 80-talen deltog i en hälsoundersökning på avdelningen för Förebyggande Medicin i Malmö. LÄS MER

 3. 3. Women, smoking and myocardial infarction

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Ellis Janzon; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Medicine human and vertebrates ; Smoking cessation; Smoking; risk; Prevention; Trends; Myocardial infarction; Women; epidemiologi; Folkhälsa; Public health; Medicin människa och djur ; Blood pressure; Medicine;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling har varit att försöka avslöja omständigheter och faktorer som hänger samman med att kvinnor fortsätter respektive slutar att röka och att bidra med kunskaper om vilka rökare som är mest sårbara när det gäller risken för att drabbas av hjärtinfarkt. I den officiella sjuk- och dödsorsaksstatistiken framgår det att risken för hjärtinfarkt minskar bland män och kvinnor, både i Sverige och andra industriländer. LÄS MER

 4. 4. Smoking Cessation Treatment Intensity and Outcome in Randomized Clinical Trials

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva Nohlert; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; RCT; cost-effectiveness; dental setting; quitline; long-term follow-up; proactive; reactive; tobacco; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : The primary aim was to compare the effectiveness of smoking cessation interventions of different intensities in a clinical dental and a telephone setting in Sweden.Methods: A total of 300 smokers were randomized to High or Low Intensity Treatment (HIT or LIT) at the Public Dental Service, County Council of Västmanland. LÄS MER

 5. 5. SMOKING AND SMOKING CESSATION IN A HEALTH EQUITY PERSPECTIVE IN SWEDEN – AN EPIDEMIOLOGICAL STUDY IN THE ADULT POPULATION

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Kontie Moussa; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Environmental tobacco smoke; Immigrant women; Smoking trends; Smoking and pregnancy; Inequalities in health; Attributable fraction; Educational inequality; Workplace exposure; Passive smoking; Smoking epidemic; Socioeconomic status; Sweden.;

  Sammanfattning : The widening inequalities in smoking are one of the growing public health challenges in western countries, where smoking and smoking cessation patterns are unequally distributed among the populations. Inequalities in smoking and smoking cessation are closely associated with factors such as socioeconomic status, psychosocial and cultural factors. LÄS MER