Sökning: "smoking"

Visar resultat 1 - 5 av 881 avhandlingar innehållade ordet smoking.

 1. 1. Addressing smoking during pregnancy : the challenge to start from the woman's view

  Författare :Agneta Abrahamsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Smoking cessation; Smoking prevention control; Smoking psychology; Pregnancy; Motivation; Health education; Tobaksrökning och graviditet; Pregnant women ¡ Tobacco use; Rökavvänjning; Graviditet; Graviditet; Rökning; Rökavvänjning; Rökvanor; Tobaksrökning; Health education; Smoking cessation; Public health science; Folkhälsovetenskap; MEDICINE; MEDICIN; samhällsmedicin; Socialmedicin; smoking habits; smoking cessation; wellbeing; Sense of Coherence; health education; narrative; Social medicine; phenomenography; health providers;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Smoking and Breast Cancer

  Författare :Jonas Manjer; Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; triglycerides; Nottingham Prognostic Index; hormone receptor; socioeconomic; risk factor; smoking cessation; breast cancer; smoking; survival; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : Ex-smokers are exposed to a higher breast cancer risk than are never smokers. This conclusion is based on a follow-up of the 10 902 women in the Malmö Preventive Project. The 31% higher incidence in ex-smokers remained statistically significant when other risk factors were taken into account in the analysis. LÄS MER

 3. 3. Den rökande människan. : Bilden av tobaksbruk i Sverige mellan 1950- och 1990-tal

  Författare :Ulrika Torell; Roger Qvarsell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Smoking; Popular Culture; Sweden; 20th Century History; Risk; Health; Advertising; Tobaksrökning; Etnobotanik; Tobaksvanor; Sverige; 1950-2000; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the cultural representations of smoking in Swedish popular press, books of etiquette, advertisment, popular medicine publications, and the health education genre. The questions focus on how tobacco has been used to represent specific values, ideas and ideals in relation to social and cultural contexts, as well as to femininity, masculinity, social stratification, risk, and health. LÄS MER

 4. 4. Women, smoking and myocardial infarction

  Författare :Ellis Janzon; Kardiovaskulär forskning - epidemiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Medicine human and vertebrates ; Smoking cessation; Smoking; risk; Prevention; Trends; Myocardial infarction; Women; epidemiologi; Folkhälsa; Public health; Medicin människa och djur ; Blood pressure; Women;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to explore factors associated with smoking and smoking cessation in women and the relation between smoking and incidence of myocardial infarction (MI). The time trends in incidence of MI 1986-2002 in the city of Malmö (pop. 250.000) were explored. LÄS MER

 5. 5. Smoking Cessation : Treatment Intensity and Outcome in Randomized Clinical Trials

  Författare :Eva Nohlert; Ásgeir R Helgason; Åke Tegelberg; Per Tillgren; John Öhrvik; Gunilla Bolinder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :RCT; cost-effectiveness; dental setting; quitline; long-term follow-up; proactive; reactive; tobacco; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : The primary aim was to compare the effectiveness of smoking cessation interventions of different intensities in a clinical dental and a telephone setting in Sweden.Methods: A total of 300 smokers were randomized to High or Low Intensity Treatment (HIT or LIT) at the Public Dental Service, County Council of Västmanland. LÄS MER