Sökning: "Public health science"

Visar resultat 1 - 5 av 324 avhandlingar innehållade orden Public health science.

 1. 1. OM FRISKVÅRDSPEDAGOGIK I ARBETSLIVET. : EN O/RÄTTVIS BETRAKTELSE

  Författare :Ulf Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Friskvård; hälsopedagogik; folkhälsovetenskap; Foucault; hälsoprofilsbedömning; livsstil; arbetsmiljö; maktutövning; diskurs.; Public health science; Folkhälsovetenskap; Education; Pedagogik; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället; Other veterinary medicine; Övrig veterinärmedicin;

  Sammanfattning : I fokus för detta arbete står friskvård inom arbetslivet som pedagogisk praktik med hälsoprofilsbedömning, en metod för undersökning och påverkan av människors hälsostatus och hälsovanor, som konkret exempel. En bakgrund till detta är framväxten av insatser för folkhälsa och den ökade betoning av friskvård inom arbetslivet som skett inom såväl privat som offentlig sektor. LÄS MER

 2. 2. Health Promotion in Schools : Results of a Swedish Public Health Project

  Författare :Louise Persson; Curt Hagquist; Viveca Östberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Children; Health Promotion; Mental Health; Schools; School Environment; Sweden; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : All children have the right to a safe school environment that promotes good health. The fact that children’s feeling of well-being is declining is a vital public health concern. Health promotion in schools can help to create an environment that fosters good health, and the Swedish school environment is in need of improvement. LÄS MER

 3. 3. Promoting Air Quality Policy Adoption and Change

  Författare :Sakarias Einar Sefik Bank; Ian Kellar; Rosemary McEachan; Greg Marsden; Darryl O'Connor; Pete Coventry; UK University of Leeds School of Psychology; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Air pollution is a localised issue but negatively influences health and finance globally. Conurbations and regional governments struggle to find the best policy solutions to meet air quality limit levels while competing over resources and attempting to secure growth. LÄS MER

 4. 4. Health and the elusive gender equality : Can the impact of gender equality on health be measured?

  Författare :Ann Sörlin; Ann Öhman; Lars Lindholm; Tuija Muhonen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender equality; health; gender gap; index; organizations; companies; couple relations; Public health science; Folkhälsovetenskap; Public health; folkhälsa;

  Sammanfattning : Background: All over the world men and women show different health patterns, and therecan be many and various reasons for these differences. This thesis therefore evaluates theimpact of gender equality on health. To do this, we must be able to measure gender equality. LÄS MER

 5. 5. Asking the public : Citizens´ views on priority setting and resource allocation in democratically governed healthcare

  Författare :Mari Broqvist; Peter Garpenby; Barbro Krevers; Lars Sandman; Anna T. Höglund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Resource allocation in publicly funded healthcare systems is inevitably linked with priority setting between different patient groups and between different service areas, so-called meso level priorities. Behind every priority-setting decision (investments, reallocating or rationing), are values affecting both the content of the decisions and how the decisions are made. LÄS MER