Sökning: "digital kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden digital kompetens.

 1. 1. Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital

  Författare :Ulli Samuelsson; Claes Nilholm; Tobias Olsson; Patrik Hernwall; Martin Stigmar; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital inequality; digital inclusion; digital divide; technological capital; digital competence; equality in education; compulsory education; secondary education; Digital ojämlikhet; digital inkludering; digitala klyftor; tekniskt kapital; digital kompetens; likvärdig utbildning; grundskola; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om digital (o)jämlikhet. Begreppet (o)jämlikhet utgår från en sammanskrivning av jämlikhet och ojämlikhet men uttalas som det sistnämnda. Problematiken kring digital (o)jämlikhet belyses i avhandlingen i form av fyra olika delstudier samt en kappa. LÄS MER

 2. 2. Digital servitization : Organizing the firm and working with the ecosystem

  Författare :Alexey Sklyar; Christian Kowalkowski; David Sörhammar; Bård Tronvoll; Vinit Parida; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital servitization; Servitization; Digitalization; Ecosystem; Business marketing;

  Sammanfattning : Traditionally, equipment sales were the main source of revenues for manufacturing firms. The situation has changed, and such firms are undergoing servitization when revenues are increasingly derived from services. In parallel, the digitalization of industries brings novel technologies to the forefront of manufacturers’ agendas. LÄS MER

 3. 3. OPENING THE BOX : Exploring the presumptions about the 'Net Generation'

  Författare :Sheila Zimic; Bo Sundgren; Katarina Lindblad-Gidlund; Patrik Hernwall; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Net Generation ; presumptions; deconstruction; digital competence; digital participation; Informatics; computer and systems science; Informatik; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : There are many names or labels which refer to the generation growing up with digital media and these include labels such as ‘Net Generation’ (Tapscott, 1998), ‘digital natives’ (Prensky, 2001), ‘cyberkids’ (Holloway, 2003) and ‘MySpacegeneration’ (Rosen, 2008). The core idea behind these labels is that young people who have grown up surrounded by digital technology are very different to previous generations in their way of using and even thinking about the new digital technology. LÄS MER

 4. 4. Blending Politics and New Media : Mediatized Practices of EU Digital Diplomacy

  Författare :Elsa Hedling; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mediatization; public diplomacy; digital diplomacy; EU; EEAS;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship between politics and new media in the context of digital diplomacy at the European External Action Service (EEAS) 2011-2017. In contrast to dominant approaches to the mediatization of politics that consider political logic to be dominated or even replaced by media logic, it gives greater emphasis to the role of the political context, its actors and their practices. LÄS MER

 5. 5. Nöjesläsare och analytiska texttolkare : Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar

  Författare :Olle Nordberg; Torsten Pettersson; Maria Ulfgard; Anna Lyngfelt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Litteraturdidaktik; gymnasiets svenskämne; litterär kompetens; läsarattityder; fiktion; nationella prov i svenska; empirisk läsforskning; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : AbstractNordberg, Olle (2014) Nöjesläsare och analytiska texttolkare. Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar. Uppsala University, Sweden This thesis discusses the literary reading of Swedish teenagers in the digital era, with a focus on literary competence and attitudes. LÄS MER