Sökning: "Johannes Rytzler"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johannes Rytzler.

  1. 1. Teaching as Attention Formation A Relational Approach to Teaching and Attention

    Detta är en avhandling från Stockholm : E-Print AB

    Författare :Johannes Rytzler; Mälardalens högskola.; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teaching; Attention; Didaktik; Rancière; Philosophy of Education; Didactics; didaktik;

    Sammanfattning : The purpose of the thesis is to put forth and explore a notion of teaching as a practice of attention formation. Drawing on educational philosophy and the Didaktik/Pädagogik-traditions, teaching is explored as a relational and lived-though practice that can promote, form, and share attention. LÄS MER