Sökning: "likvärdig utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden likvärdig utbildning.

 1. 1. Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital

  Författare :Ulli Samuelsson; Claes Nilholm; Tobias Olsson; Patrik Hernwall; Martin Stigmar; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital inequality; digital inclusion; digital divide; technological capital; digital competence; equality in education; compulsory education; secondary education; Digital ojämlikhet; digital inkludering; digitala klyftor; tekniskt kapital; digital kompetens; likvärdig utbildning; grundskola; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om digital (o)jämlikhet. Begreppet (o)jämlikhet utgår från en sammanskrivning av jämlikhet och ojämlikhet men uttalas som det sistnämnda. Problematiken kring digital (o)jämlikhet belyses i avhandlingen i form av fyra olika delstudier samt en kappa. LÄS MER

 2. 2. Fritidshem eller servicehem? En etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden

  Författare :Catarina Andishmand; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :etnografi; fritidshem; förort; Giddens; landsort; likvärdig utbildning; tätort; segregation; social praktik; strukturers dualitet;

  Sammanfattning : In recent decades there has been decreased resources and larger groups of children in the leisure-time centres. Statistics show major differences between leisure-time centres in terms of staff education, group size, staffing levels and the number of children enrolled at each leisure-time centre. LÄS MER

 3. 3. Cultural Discord in a Medical Context: A Challenge for Physicians

  Författare :Caroline Wachtler; Allmänmedicin och samhällsmedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ethnology; medical training; Allmän medicinsk utövning; medicinsk utbildning; Cultural anthropology; General practice; Folkhälsa; epidemiologi; epidemiology; Public health; Equity in health; Communication; Medical education; Kulturantropologi; etnologi; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Cultural difference;

  Sammanfattning : Physician and patient do not meet as equals in the consultation. It is the responsibility of the physician to actively work for better communication in order to provide equitable health care for all individuals. LÄS MER

 4. 4. Helicobacter pylori and Chlamydia pneumoniae in primary care- cardiovascular and gastrointestinal aspects

  Författare :Rickard Ekesbo; Allmänmedicin och samhällsmedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medical training; Allmän medicinsk utövning; medicinsk utbildning; General practice; anti-secretory factor; irritable bowel syndrome; atrial fibrillation; inflammation; gastrointestinal; cardiovascular disease; Helicobacter; Chlamydia;

  Sammanfattning : Helicobacter pylori and Chlamydia pneumoniae are common infectious agents in the Swedish population, causing gastritis ulcers and respiratory infections. The metabolic syndrome is characterised by overweight, insulin resistance, hypertension, diabetes and dyslipidaemia. LÄS MER

 5. 5. Språkliga gemenskaper och minoritetsspråkiga barn i svensk förskola

  Författare :Ellinor Skaremyr; Annica Löfdahl; Lovisa Skånfors; Anne Kultti; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; speech community; cultural community; minority language; newly arrived; national minority language; multilingualism; language support; language development work; Förskola; språklig gemenskap; kulturell gemenskap; minoritetsspråk; nyanlända; nationellt minoritetsspråk; flerspråkighet; språkstöd; språkutvecklande arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to contribute with knowledge about how speech communities are formed and maintained in Swedish preschools when minority language children participate. The dissertation is based on two empirical studies that are linked together by an ethnographical communication model. LÄS MER