Sökning: "Digital competence"

Visar resultat 1 - 5 av 88 avhandlingar innehållade orden Digital competence.

 1. 1. Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital

  Författare :Ulli Samuelsson; Claes Nilholm; Tobias Olsson; Patrik Hernwall; Martin Stigmar; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital inequality; digital inclusion; digital divide; technological capital; digital competence; equality in education; compulsory education; secondary education; Digital ojämlikhet; digital inkludering; digitala klyftor; tekniskt kapital; digital kompetens; likvärdig utbildning; grundskola; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om digital (o)jämlikhet. Begreppet (o)jämlikhet utgår från en sammanskrivning av jämlikhet och ojämlikhet men uttalas som det sistnämnda. Problematiken kring digital (o)jämlikhet belyses i avhandlingen i form av fyra olika delstudier samt en kappa. LÄS MER

 2. 2. Rethinking Competence : On Performing Digital Transformation

  Författare :Charlotte Arghavan Shahlaei; Ulrika Lundh Snis; Dick Stenmark; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Digital competence; digital transformation; digital platforms; Neo-Sociotechnical Systems approach; process view; autonomous drive engineering; digital communication.; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande;

  Sammanfattning : Nya fenomen växer fram i takt med att vi införlivar digitala tekniker på arbetsplatsen. Den digitala omvandlingen undersöks här främst i betydelsen av att omvandla affärsmodeller för att skapa konkurrensfördelar. Men det är inte bara den affärsmässiga sidan av den digitala omvandlingen som är viktig. LÄS MER

 3. 3. Digital play in preschools : understandings from educational use and professional learning

  Författare :Leif Marklund; Elza Dunkels; Kenneth Ekström; Åsa Bartholdsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital play; preschool; digitalisation; tablets; professional learning; professional development; early years; digital competence; literacy; workplace learning; preschool teachers; early childhood education; technology integration; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to improve knowledge on preschool teachers’ educational use of digital play and their professional learning about it. The thesis is focused on three questions; How can preschool teacher educational use of digital play be understood? How can the professional learning context of preschool teachers using digital play for educational purposes be understood? And, How can preschool teacher knowledge needs concerning educational use of digital play be understood?  The participants were preschool teachers who had started to introduce tablets and digital play in educational practice. LÄS MER

 4. 4. Fall prevention exercise for older adults : self-management with support of digital technology

  Författare :Beatrice Pettersson; Marlene Sandlund; Maria Wiklund; Rebecka Janols; Lillemor Lundin-Olsson; Anne Söderlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; eHealth; digital health; fall prevention; self-management; smartphone; digital technology; behavioural change support; Self-determination theory; Fallprevention; eHälsa; egenvård; digital teknik; beteendeförändring; självbestämmandeteorin; physiotherapy; fysioterapi; Public health; folkhälsa;

  Sammanfattning : Background: Falls are a major public health issue, which can cause physical and psychological suffering for the individual as well as large costs for the society. To increase access and adherence to evidence-based fall prevention exercise, utilisation of older adults’ own capabilities and digital health offers promising solutions. LÄS MER

 5. 5. Ageing in a digital society : an occupational perspective on social participation

  Författare :Caroline Fischl; Ingeborg Nilsson; Helena Lindgren; Maria Haak; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; computer; digital competence; digitalization; digital literacy; digital technology; information and communication technology; internet; intervention; occupation; occupational therapy; occupational therapy informatics; older adult; older people; social activities; Occupational therapy; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Background: For older adults to continue being healthy and active participants in an evolving digitalized society, there is a need to support their social participation through engagement in occupations that they need, want, or are expected to do in accordance to the roles that they assume. Occupational therapists together with other professionals face emerging challenges to promote older adults’ engagement in occupations mediated by digital technology. LÄS MER