Sökning: "Högskolan Väst"

Visar resultat 1 - 5 av 207 avhandlingar innehållade orden Högskolan Väst.

 1. 1. Methods for improving performance of process planning for CNC machining : an approach based on surveys and analytical models

  Författare :Staffan Anderberg; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Process planning; CNC machining; metal cutting; performance; process capability; environment; energy; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik;

  Sammanfattning : Process planning as an enabler of competiveness is often overlooked, but being one of the principal function in the product realisation flow it holds a key role by combining both product and production requirements into a production concept with respect to the current manufacturing system. As such the capability of process planning to a large extent dictates production cost, lead times, product quality etc. LÄS MER

 2. 2. Illness perception and fatigue after myocardial infarction

  Författare :Pia Alsén; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; anxiety; depression; fatigue; health-related quality of life; illness perception; myocardial infarction; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rethinking Competence : On Performing Digital Transformation

  Författare :Charlotte Arghavan Shahlaei; Ulrika Lundh Snis; Dick Stenmark; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Digital competence; digital transformation; digital platforms; Neo-Sociotechnical Systems approach; process view; autonomous drive engineering; digital communication.; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande;

  Sammanfattning : Nya fenomen växer fram i takt med att vi införlivar digitala tekniker på arbetsplatsen. Den digitala omvandlingen undersöks här främst i betydelsen av att omvandla affärsmodeller för att skapa konkurrensfördelar. Men det är inte bara den affärsmässiga sidan av den digitala omvandlingen som är viktig. LÄS MER

 4. 4. A study of the adhesion strength of plasma sprayed coatings

  Författare :M. Fouzi Bahbou; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Grit blasting; Thermal spraying; Coating; Surface pre-treatment; Surface roughness; Fractal analysis; Adhesion strength; Mechanical anchoring; Protal® process; Splat; Manufacturing engineering; Produktionsteknik; Metallurgical process and manufacturing engineering; Metallurgisk process- och produktionsteknik; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Analysis and direct optimization of cutting tool utilization in CAM

  Författare :Ana Esther Bonilla Hernández; Tomas Beno; Anders Wretland; Jari Repo; Jinming Zhou; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; CAM programming; Material Removal Rate; Tool life; Tool wear; Tool utilization; Cutting data; Lean; Optimization; CIM; Integration IT tools; Manufacturing; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik; Production Technology; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : The search for increased productivity and cost reduction in machining can be interpreted as the desire to increase the material removal rate, MRR, and maximize the cutting tool utilization. The CNC process is complex and involves numerous limitations and parameters, ranging from tolerances to machinability. LÄS MER