Sökning: "Arbetsintegrerat lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden Arbetsintegrerat lärande.

 1. 1. Co-constructing Expertise : Competence Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration

  Författare :Monika Hattinger; Lars Svensson; Maria Spante; Lennart Malmsköld; Kristina M. Eriksson; Linn Gustavsson Christiernin; Anita Mirijamdotter; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Competence Development; e-Learning design; Learning activities; Co-construction; Manufacturing industry; Expert knowledge; Knotworking; Expansive Transformation; Boundary crossing; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : This thesis is inter-disciplinary and proceed from the ongoing challenges of the increased digitalization, automation and robotization that impact the manufacturing industry's emergent need of high-qualified practitioners. Digitalization also challenges universities to open up to external collaboration and to design blended e-learning targeting industry knowledge needs. LÄS MER

 2. 2. Learning 'theory' at university and 'practice' in the workplace : A problematisation of the theory-practice terminology that the dualistic design of Work-integrated Learning institutionalises

  Författare :Ville Björck; Kristina Johansson; Tomasz Szkudlarek; Göran Lassbo; Andreas Fejes; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Work-integrated Learning; theory-practice terminology; dualism; discourse analysis; genealogy; third place; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande;

  Sammanfattning : Work-integrated Learning (WIL) is a label for a form of higher education whose usual design in many degree programmes involves splitting students' education into on-campus training and work placements. This thesis focuses on a theory-practice terminology that is reflected in this WIL design and spreads a dualistic thinking with a basic message. LÄS MER

 3. 3. Mellan evidens och reflektion : om professionellt lärande i socialtjänstens familjebehandlande arbete

  Författare :Jennie Ryding; Emma Sorbring; Inga Wernersson; Anette Bolin; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Reflection; evidence-based practice; EBP; knowledge development; professional learning; social work; Reflektion; EBP; professionellt lärande; kunskapsutveckling; socialt arbete; Barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth studies; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Socialt arbete; Social work;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om professionellt lärande och utveckling i familjebehandlande socialt arbete. Mer specifikt fokuseras reflektion och evidensbaserad praktik (EBP). Socialt arbete är en komplex och dynamisk praktik vilket ställer krav på många olika förmågor hos de professionella. LÄS MER

 4. 4. Informellt lärande i en formell organisation : Om meningsskapande, kunskapsdomäner och kompetens i arbete med kommunala mål

  Författare :Camilla Seitl; Inga Wernersson; Lisbeth Eriksson; Thomas Winman; Gun-Britt Wärvik; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Goal formulation work; Meaning making; Domains of knowledge; Competence; Public organization; Målformuleringsarbete; Meningsskapande; Kunskapsdomäner; Kompetens; Offentlig verksamhet; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om hur välfärdsaktörer (tjänstemän och politiker) i en kommunal organisation utformar mål för sin verksamhet. Aktörerna har ett samhällsansvar som innebär att de måste agera för att gå nya behov tillmötes. För att alla ska arbeta i samma riktning behöver tydliga mål utarbetas . LÄS MER

 5. 5. En studie om interprofessionellt lärande i teamarbete : Fallet med en 'best practice´ för tvångsvård

  Författare :Tuija Viking; Inga Wernersson; Maria Skyvell Nilsson; Samuel Edelbring; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fallstudie; Interprofessionellt lärande; Interprofessionellt teamarbete; Professionella skillnader; Kontrovers; Strategi; Genus och Textuell mediation; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Det interprofessionella lärandet, IPL, i team har blivit ett populärt medel för att öka samarbete och kvalité i den sociala sektorn och hälso- och sjukvård. En alltmer specialiserad och fragmentiserad vård, som ofta genomförs i team, har lett till stor spridning av interprofessionell utbildning, IPE. LÄS MER