Sökning: "Arbetsintegrerat lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden Arbetsintegrerat lärande.

 1. 1. Mellan evidens och reflektion : om professionellt lärande i socialtjänstens familjebehandlande arbete

  Författare :Jennie Ryding; Emma Sorbring; Inga Wernersson; Anette Bolin; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reflection; evidence-based practice; EBP; knowledge development; professional learning; social work; Reflektion; EBP; professionellt lärande; kunskapsutveckling; socialt arbete; Barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth studies; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Socialt arbete; Social work;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om professionellt lärande och utveckling i familjebehandlande socialt arbete. Mer specifikt fokuseras reflektion och evidensbaserad praktik (EBP). Socialt arbete är en komplex och dynamisk praktik vilket ställer krav på många olika förmågor hos de professionella. LÄS MER

 2. 2. An Eye for an I : Focus on integration in WIL

  Författare :Lennarth Bernhardsson; Martin Gellerstedt; Lars Svensson; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Work-Integrated Learning; Work-Integrated Education; Workplace learning; Work-based learning; Lärande; Progression; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande;

  Sammanfattning : This licentiate thesis describes the development and change of forms within a course with a focus on Work-Integrated Learning (WIL). For several years I have been responsible for a course and at the same time author of the syllabus for the course and seen how weak the integration is, and how it is perceived by the students, between theoretical knowledge and the practical work during an internship period. LÄS MER

 3. 3. Säkerhetsklimat i en militär organisation

  Författare :Martin Schüler; Josefa Vega Matuszczyk; Johan Bergström; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Militär; Säkerhetsklimat; Lärande; Aktivitetsteori; Rutinarbete; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande;

  Sammanfattning : Den militära organisationen inkluderar olika verksamheter vilket skiljer den fran civila organisationer. Den militära organisationen har sin motsvarighet i flera olika civila organisationer som sjöfart, luftfart, sjukvård och transport for att nämna några områden. LÄS MER

 4. 4. Digital Didaktisk Design : Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola

  Författare :Sara Willermark; Lena Pareto; Maria Spante; Ulrika Lundh Snis; Anders D. Olofsson; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital teknik; digital didaktisk design; lärare; virtuellt klassrum; TPACK; verksamhetsteori; expansivt lärande; gränser; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : I denna avhandling undersöks grundskollärares arbete med att utveckla sin undervisningspraktik med digital teknik. Mer precist undersöks hur en sådan utveckling kan identifieras, förstås och stödjas. Empirin härstammar primärt från ett treårigt aktionsorienterat skolutvecklingsprojekt i nordisk grundskola. LÄS MER

 5. 5. Social Aspects of Strategizing Industrial Digitalization

  Författare :Linnea Carlsson; Ulrika Lundh Snis; Ulrika Lundh Snis; Anna Karin Olsson; Monika Hattinger; Anna Ståhlbröst; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial digitalization; Social aspects; Dynamic Capabilities; Organizational capabilities; Strategizing; Texturizing; Industrial Work-Integrated Learning; Industriell digitalisering; Sociala aspekter; Dynamic Capabilities; Organisatoriska förmågor; Strategizing; Texturizing; Industriellt Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to understanding how contemporary Swedish manufacturing organizations can strategize industrial digitalization with an emerging focus on social aspects. It complements earlier research by highlighting Swedish manufacturing organizations as they stand at the intersection of Industry 4.0 and Industry 5.0. LÄS MER