Sökning: "digital transformation"

Visar resultat 1 - 5 av 168 avhandlingar innehållade orden digital transformation.

 1. 1. Digital Capability : Investigating Coevolution of IT and Business Strategies

  Författare :Johan Sandberg; Holmström Jonny; Ola Henfridsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital capability; IT strategy; coevolution; IT innovation; digital innovation; organizational evolution; practice research; strategy-as-practice; evolutionary theory;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the role of information technology (IT) in organizational strategy. Specifically, it examines how organizations can persist in turbulent competitive landscapes characterized by IT innovations. LÄS MER

 2. 2. The Dynamics of Digital Transformation : the Role of Digital Innovation, Ecosystems and Logics in Fundamental Organizational Change

  Författare :Daniel A. Skog; Henrik Wimelius; Jonny Holmström; Jonathan Wareham; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital transformation; digital innovation; digital ecosystem; digital logic; process method;

  Sammanfattning : This dissertation investigates digital transformation, understood here as processes where organizational actors engage in digital innovation and transform their organizations in order to respond to change in their business and technology environments. Specifically, it examines the dynamics of digital transformation, seeking to understand the key sociotechnical elements and their relationships that drive digital transformation processes and influence how they unfold over time. LÄS MER

 3. 3. Digital transformation : the material roles of IT resources and their political uses

  Författare :Viktor Arvidsson; Jonny Holmström; Malin Rönnblom; Suprateek Sarker; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : As IT became ubiquitous, we recognized that IT was everywhere but in our theories. Despite significant efforts, Information System (IS) research is still in desperate search for the IT artifact. Recent reviews show that IS research first and foremost considers IT resources as a socio-technical and managerial concern. LÄS MER

 4. 4. Constraints of Digital Transformation

  Författare :Jwan Khisro; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; digital transformation; constraints; public sector; organiza- tional ambidexterity; mechanisms;

  Sammanfattning : Digital transformation is viewed as instrumental in coping with organizational and societal challenges. In the public sector, these challenges include diverse issues, such as demographic changes, constrained financial resources, increasing complexity, and digital legacy. LÄS MER

 5. 5. Rethinking Competence : On Performing Digital Transformation

  Författare :Charlotte Arghavan Shahlaei; Ulrika Lundh Snis; Dick Stenmark; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Digital competence; digital transformation; digital platforms; Neo-Sociotechnical Systems approach; process view; autonomous drive engineering; digital communication.; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande;

  Sammanfattning : Nya fenomen växer fram i takt med att vi införlivar digitala tekniker på arbetsplatsen. Den digitala omvandlingen undersöks här främst i betydelsen av att omvandla affärsmodeller för att skapa konkurrensfördelar. Men det är inte bara den affärsmässiga sidan av den digitala omvandlingen som är viktig. LÄS MER