Sökning: "Egenvård"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet Egenvård.

 1. 1. Being creative and resourceful Individuals’ abilities and possibilities for self-management of chronic illness

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Åsa Audulv; Mittuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Self-management; self-care; chronic illness; chronic disease; qualitative research; life conditions; beliefs and values; self-management integration; longitudinal; Egenvård; sjukdomshantering; kronisk sjukdom; kvalitativ forskning; livsvillkor; värderingar; egenvårds integrering; hantering; anpassning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : Individuals’ self-management styles are crucial for how they manage to live with illness. Commonly investigated factors include social support, self-efficacy, health beliefs, and demographics. There is a gap in the literature with regard to in-depth studies of how those factors actually influence an individual’s self-management. LÄS MER

 2. 2. From novice towards self-care expert  studies of self-care among persons using advanced medical technology at home 

  Detta är en avhandling från Linköping : Department of Medical and Health Sciences, Linköping University

  Författare :Angelika Fex; Högskolan Väst.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing science; Vårdvetenskap; Home care services; Self care; Technology; medical; Dependent-care; Health; Hermeneutics; Home dialysis; Home ventilator; Long-term oxygen; Next of kin; Phenomenology; Transition; Egenvård; Medicinsk teknik; MEDICINE; MEDICIN; health; hermeneutics; home dialysis; home ventilator; long-term oxygen; next of kin; phenomenology; transition;

  Sammanfattning : The use of advanced medical technology at home has increased in most industrialized countries. The overall aim of this thesis was to develop knowledge of self-care and transition and issues that influence daily life and health among persons using advanced medical technology at home. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad IKT-tjänst för personer med typ 2-diabetes

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Cecilia Gardsten; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vårdvetenskap; Caring Science; typ 2-diabetes; flerstegsfokusgrupper; framtidsverkstad; IKT-service; egenvård; personcentrerad vård; deltagarbaserad forskning; Typ 2-diabetes;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a chronic disease affecting more and more people and placing increasing demands on health care. The increasing numbers of adults diagnosed with type 2 diabetes are in need of self-management strategies. LÄS MER

 4. 4. Behind the Screen -Internet-Based Cognitive Behavioural Therapy to Treat Depressive Symptoms in Persons with Heart Failure

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johan Lundgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cognitive behavioural therapy; Depression; Heart failure; Internet-based cognitive behavioural therapy; Patients’ experiences; Self-care; Telehealth; Depression; Egenvård; Hjärtsvikt; Internetbaserad kognitiv beteendeterapi; Kognitiv beteendeterapi; Patienters upplevelse; Telehälsa;

  Sammanfattning : IntroductionThe prevalence of depressive symptoms in persons with heart failure is higher than in age- and gender-matched populations not suffering from heart failure. Heart failure in itself is associated with an unpredictable trajectory of symptoms, a poor prognosis, high mortality and morbidity, and low health-related quality of life (HrQoL). LÄS MER

 5. 5. Funktionella mag-tarmbesvär, symtomutveckling över tid samt egenvård

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Kerstin Stake-Nilsson; Högskolan i Gävle.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background Adults with Gastrointestinal (GI) symptoms such as abdominal pain, acid regurgitation, flatulence, diarrhea, constipation and nausea constitute a large part of the patient population in both primary and specialist care. Today, up to half of patients with gastrointestinal symptoms seen by gastroenterologists go through a standard diagnostic work-up usually including endoscopy, laboratory testing, and possibly radiological evaluation but do not show any signs explaining their symptoms. LÄS MER