Sökning: "civilsamhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet civilsamhälle.

 1. 1. Sport as a Means of Responding to Social Problems Rationales of Government, Welfare and Social Change

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :David Ekholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; social policy; social inclusion; youth; subject formation; citizenship; civil society; community; governmental rationality; Socialt arbete; socialpolitik; social inkludering; ungdom; fostran; medborgarskap; civilsamhälle; gemenskap; styrningsrationalitet;

  Sammanfattning : Sport has been increasingly recognized in social policy as a means of steering social change and as a method for responding to diverse social problems. The present study examines how rationales of social change are formed through ‘sport as a means of responding to social problems’. LÄS MER

 2. 2. "Så fixade vi Allhallen" : Resursmobilisering och organisationsförtätning i ett lokalsamhälle

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Jessica Hansen; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; resource mobilization; networks; interorganizational process; organizational field; Organizational densification; local community; Resursmobilisering; lokalsamhälle; civilsamhälle; föreningar; organisation; nätverk; mobilisering; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Hur går det till att mobilisera människor och resurser i ett svenskt lokalsamhälle? Avhandlingen analyserar hur en idé genom olika slags kontakter, nätverk och människors tillhörigheter i olika organisatioenr frigjorde och skapade tillräckligt med resurser för att bygga en allaktivtetshall. Den visar hur ett organisatoriskt nätverk som går på tvärs mot etablerade intressegrupperingar växer fram och bildar mobiliseringens bas. LÄS MER

 3. 3. Samhälle, individ och ansvar en studie om synen på arbetslöshet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jennifer Hobbins; Karlstads universitet.; Försvarshögskolan.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Unemployment; unemployment policy; civil society; political particiation; individualisation; individualised responsibility; positioning; qualitative; Arbetslöshet; arbetslöshetspolitik; civilsamhälle; politisk delaktighet; individualisering; individualiserat ansvar; förhållningssätt; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : ”Men alltså grejen är ju att i dagens samhälle, i min ålder... Det är så många som är arbetslösa så det är så godkänt nu liksom. LÄS MER

 4. 4. Vad kan medborgarna göra? Fyra fallstudier av samarbetsformer för frivilliga insatser i äldreomsorg och väghållning

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Elisabet Lindberg; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; citizens’ involvement; civil society; organization theory; community service; local democracy; solidarity; responsibility; resource dependence; cognitive frames; institutionalized cooperation forms; communication; transaction costs.; medborgarengagemang; civilsamhälle; organisationsteori; välfärdsservice; lokal demokrati; solidaritet; ansvarstagande; resursberoende; förståelseramar; institutionaliserade samarbetsformer; kommunikation; transaktionskostnader; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the study is twofold. First, to provide a picture of what happens when groups of citizens cooperate with municipalities and administrations to produce services essential to the community, i.e., elderly care or road maintenance. LÄS MER

 5. 5. En föreningsbaserad demokrati? Ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1990-talet

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis förlag

  Författare :Susanne Lundåsen; Mittuniversitetet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; socialt kapital; valdeltagande; civilsamhälle; modernisering;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling har syftet att testa det sociala kapitalets betydelse för valdeltagandet. Utgångspunkten för studien är främst att testa huruvida storleken på föreningslivet har betydelse för valdeltagandet och huruvida inflytandet från föreningslivet varierar med den socioekonomiska utvecklingsnivån. LÄS MER