Sökning: "civilsamhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet civilsamhälle.

 1. 1. Sport as a Means of Responding to Social Problems : Rationales of Government, Welfare and Social Change

  Författare :David Ekholm; Dimitris Michailakis; Magnus Dahlstedt; Yvonne Sjöblom; Lennart Nygren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social policy; social inclusion; youth; subject formation; citizenship; civil society; community; governmental rationality; Socialt arbete; socialpolitik; social inkludering; ungdom; fostran; medborgarskap; civilsamhälle; gemenskap; styrningsrationalitet;

  Sammanfattning : Sport has been increasingly recognized in social policy as a means of steering social change and as a method for responding to diverse social problems. The present study examines how rationales of social change are formed through ‘sport as a means of responding to social problems’. LÄS MER

 2. 2. Att hjälpa andra : gåvans, rättvisans och medkänslans aporier i frivilligarbete

  Författare :Hanna Bäckström; Linda Berg; Sara Edenheim; Helen Andersson; Lisa Folkmarson Käll; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; civil society; critical social work; empathy; ethics of care; feminist ethics; gifts; gift-giving; moral perception; poststructuralist ethics; solidarity; street-begging; voluntary social work; civilsamhälle; kritiskt socialt arbete; empati; omsorgsetik; feministisk etik; gåvor; moralisk perception; poststrukturalistisk etik; solidaritet; tiggeri; frivilligt socialt arbete; genusvetenskap; gender studies;

  Sammanfattning : The thesis addresses the issue of social work in Swedish civil society, focusing on the ambition and practice of helping others as an existential as well as a social, political and cultural phenomenon. The aim is to study the ambiguities and aporetic conflicts that imbue helping activities and the desire to help others, using ethnographic as well as philosophical method. LÄS MER

 3. 3. "Så fixade vi Allhallen" : Resursmobilisering och organisationsförtätning i ett lokalsamhälle

  Författare :Jessica Hansen; Gunnar Olofsson; Roine Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :resource mobilization; networks; interorganizational process; organizational field; Organizational densification; local community; Resursmobilisering; lokalsamhälle; civilsamhälle; föreningar; organisation; nätverk; mobilisering; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Hur går det till att mobilisera människor och resurser i ett svenskt lokalsamhälle? Avhandlingen analyserar hur en idé genom olika slags kontakter, nätverk och människors tillhörigheter i olika organisatioenr frigjorde och skapade tillräckligt med resurser för att bygga en allaktivtetshall. Den visar hur ett organisatoriskt nätverk som går på tvärs mot etablerade intressegrupperingar växer fram och bildar mobiliseringens bas. LÄS MER

 4. 4. Samhälle, individ och ansvar : En studie om synen på arbetslöshet

  Författare :Jennifer Hobbins; Birgitta Eriksson; Patrik Larsson; Jonas Axelsson; Tomas Berglund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unemployment; unemployment policy; civil society; political particiation; individualisation; individualised responsibility; positioning; qualitative; Arbetslöshet; arbetslöshetspolitik; civilsamhälle; politisk delaktighet; individualisering; individualiserat ansvar; förhållningssätt; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to highlight and to problematize conceptions of unemployment in Swedish society. The questions guiding my work have been: Which conceptions of unemployment emerge in society? How are these dealt with by the unemployed? Work on the thesis has been guided by a social constructionist approach. LÄS MER

 5. 5. Vad kan medborgarna göra? : Fyra fallstudier av samarbetsformer för frivilliga insatser i äldreomsorg och väghållning

  Författare :Elisabet Lindberg; Göran Ahrne; Per Selle; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; citizens’ involvement; civil society; organization theory; community service; local democracy; solidarity; responsibility; resource dependence; cognitive frames; institutionalized cooperation forms; communication; transaction costs.; medborgarengagemang; civilsamhälle; organisationsteori; välfärdsservice; lokal demokrati; solidaritet; ansvarstagande; resursberoende; förståelseramar; institutionaliserade samarbetsformer; kommunikation; transaktionskostnader; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the study is twofold. First, to provide a picture of what happens when groups of citizens cooperate with municipalities and administrations to produce services essential to the community, i.e., elderly care or road maintenance. LÄS MER