Sökning: "utbildningshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet utbildningshistoria.

 1. 1. Förhistorien som kulturellt minne historiekulturell förändring i svenska läroböcker 1903-2010

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lena Almqvist Nielsen; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Textbooks; History; History education; History didactics; History culture; Cultural memory; Prehistory; Primary school; Secondary school; textböcker; historia; utbildningshistoria; historiedidaktik; historiekultur; kulturellt minne; förhistoria; lågstadiet; mellanstadiet; historia; History;

  Sammanfattning : Scandinavian prehistory has hitherto received little attention in the field of history didactics. In Swedish schools, it is taught in the lower grades in accordance with traditional periodization: the Stone Age, Bronze Age, Iron Age and the Viking Age. LÄS MER

 2. 2. I privat och offentligt Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peter Bernhardsson; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history of education; modern language teaching; private education; public education; 19th century; utbildningshistoria; moderna språk; privatundervisning; offentlig undervisning; 1800-tal; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to characterise the shifting relationship between public and private education in nineteenth-century Sweden. It does so by a study of modern language teaching in Stockholm 1800–1880. LÄS MER

 3. 3. "Vi kan inte alla passa till hantverkare" : Blinda kvinnors bildningsprocess 1879-1923

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Beatrice Christensen Sköld; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :History of Education; history of the Blind; blind women; disability studies; normality; philanthropy; utbildningshistoria; pedagogikhistoria; blindas historia; blinda kvinnor; normalitet; filantropii; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The main aim of my dissertation is to make a contribution to the history of blind women in Sweden from 1879 to 1923 by demonstrating how they were educationally defined and classified during that period. I have chosen this particular period because education for the blind was separated from that of the deaf in 1879, when the first state-funded institute was founded. LÄS MER

 4. 4. Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948 - 1994, med särskilt fokus på naturvetenskap och teknik

  Detta är en avhandling från Umeå : Matematik, teknik och naturvetenskap

  Författare :Maria Hedlin; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; gender; history of education; masculinity; science; technology; educational policy; educational work; compulsory school; curriculum; femininity; utbildningshistoria; läroplaner; genus;

  Sammanfattning : More girls into science and technology have been a repeated goal in Swedish school politics for some decades. It has been called the gender equality issue. However, neither the ideas associated with science education nor the ideas associated with gender are obvious. LÄS MER

 5. 5. Lärlingsfrågan Institutionell förändring, ekonomiska föreställningar och historiska begrepp i den svenska debatten om lärlingsutbildningen, 1890-1917

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet

  Författare :Sandra Hellstrand; Pernilla Jonsson; Christian H. Jørgensen; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; apprenticeship; apprentice; institutions; institutional change; educational history; Sweden; vocational education and training; crafts; industry; economics; human capital; on-the-job training; 1890-1917; conceptual history; trade; occupation; vocation; class; estate; employer; producer; master craftsman; lärlingsutbildning; lärlingsfrågan; lärling; utbildningshistoria; yrkesutbildning; institutioner; institutionell förändring; nationalekonomi; humankapital; ekonomiska föreställningar; begreppshistoria; yrke; fack; klass; stånd; mästare; idkare; arbetsgivare; 1890-1917; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The turn of the 20th century was a formative period of industrialisation and class formation, and a key period in the development of European systems of vocational education and training. At that time, apprenticeship training was frequently debated in Sweden, just as it was in many other parts of Europe. LÄS MER