Sökning: "socialpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet socialpolitik.

 1. 1. Social policy and welfare state in Sweden

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Sven E. O. Hort; Stockholms universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; socialpolitik; välfärdsstat; civilt samhälle; folkrörelse; Sveriges socialdemokratiska arbetareparti; Socialpolitik; Sverige; Välfärdsstaten; Välfärdspolitik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbetslöshetsförsäkringsdebatten : En studie i svensk socialpolitik 1892-1934

  Detta är en avhandling från Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Per Gunnar Edebalk; Lund University.; Lunds universitet.; [1975-12]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; arbetslöshetsförsäkring; socialpolitik; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från socialbidrag till äldreförsörjningsstöd. En reform ur äldre invandrares perspektiv

  Detta är en avhandling från Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Marie Albertsson; Växjö universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialbidrag; socialpolitik; äldre invandrare; äldreförsörjningsstöd; välfärdspolitik; försörjningssystem; socialförsäkringssystem; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : In 2003 the Swedish parliament decided to incorporate maintenancesupport for the elderly within the framework of the state social insurancesystem. Maintenance support for the elderly entails that individuals who,due to too short a period of residence in Sweden, do not qualify themselvesfor a full guarantee pension and thus have the right to receivebenefits after completion of an income test. LÄS MER

 4. 4. (R)evolutionära idéer. Förändring i svensk sjukförsäkringspolitik 1995-2015

  Detta är en avhandling från Göteborg : Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

  Författare :Angelica Börjesson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sjukförsäkring; sjukförsäkringspolitik; politiska idéer; institutionell omvandling; idéanalys; offentlig politik; socialpolitik; ideologi; socialdemokrati; historieinstitutionell teori; idéspårning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det fosterländska hemmet : egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson

  Författare :Nils Edling; Stockholms universitet.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Egnahemsrörelsen; Jordbrukspolitik; Småbruk; Socialpolitik; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER