Sökning: "socialpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet socialpolitik.

 1. 1. Arbetslöshetsförsäkringsdebatten : En studie i svensk socialpolitik 1892-1934

  Författare :Per Gunnar Edebalk; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; arbetslöshetsförsäkring; socialpolitik; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Från socialbidrag till äldreförsörjningsstöd. : En reform ur äldre invandrares perspektiv

  Författare :Marie Albertsson; Tapio Salonen; Iver Hornemann Möller; Marta Szebehely; Växjö universitet; []
  Nyckelord :socialbidrag; socialpolitik; äldre invandrare; äldreförsörjningsstöd; välfärdspolitik; försörjningssystem; socialförsäkringssystem; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : In 2003 the Swedish parliament decided to incorporate maintenance support for the elderly within the framework of the state social insurance system. Maintenance support for the elderly entails that individuals who, due to too short a period of residence in Sweden, do not qualify themselves for a full guarantee pension and thus have the right to receive benefits after completion of an income test. LÄS MER

 3. 3. (R)evolutionära idéer. Förändring i svensk sjukförsäkringspolitik 1995-2015

  Författare :Angelica Börjesson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sjukförsäkring; sjukförsäkringspolitik; politiska idéer; institutionell omvandling; idéanalys; offentlig politik; socialpolitik; ideologi; socialdemokrati; historieinstitutionell teori; idéspårning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det fosterländska hemmet : egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900

  Författare :Nils Edling; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Egnahemsrörelsen; Jordbrukspolitik; Småbruk; Socialpolitik; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sport as a Means of Responding to Social Problems : Rationales of Government, Welfare and Social Change

  Författare :David Ekholm; Dimitris Michailakis; Magnus Dahlstedt; Yvonne Sjöblom; Lennart Nygren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social policy; social inclusion; youth; subject formation; citizenship; civil society; community; governmental rationality; Socialt arbete; socialpolitik; social inkludering; ungdom; fostran; medborgarskap; civilsamhälle; gemenskap; styrningsrationalitet;

  Sammanfattning : Sport has been increasingly recognized in social policy as a means of steering social change and as a method for responding to diverse social problems. The present study examines how rationales of social change are formed through ‘sport as a means of responding to social problems’. LÄS MER