Sökning: "socialpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet socialpolitik.

 1. 1. Social policy and welfare state in Sweden

  Författare :Sven E. O. Hort; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; socialpolitik; välfärdsstat; civilt samhälle; folkrörelse; Sociology; Sociologi; Sveriges socialdemokratiska arbetareparti; Socialpolitik; Sverige; Välfärdsstaten; Välfärdspolitik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbetslöshetsförsäkringsdebatten : En studie i svensk socialpolitik 1892-1934

  Författare :Per Gunnar Edebalk; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; arbetslöshetsförsäkring; socialpolitik; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från socialbidrag till äldreförsörjningsstöd. : En reform ur äldre invandrares perspektiv

  Författare :Marie Albertsson; Tapio Salonen; Iver Hornemann Möller; Marta Szebehely; Växjö universitet; []
  Nyckelord :socialbidrag; socialpolitik; äldre invandrare; äldreförsörjningsstöd; välfärdspolitik; försörjningssystem; socialförsäkringssystem; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : In 2003 the Swedish parliament decided to incorporate maintenance support for the elderly within the framework of the state social insurance system. Maintenance support for the elderly entails that individuals who, due to too short a period of residence in Sweden, do not qualify themselves for a full guarantee pension and thus have the right to receive benefits after completion of an income test. LÄS MER

 4. 4. (R)evolutionära idéer. Förändring i svensk sjukförsäkringspolitik 1995-2015

  Författare :Angelica Börjesson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sjukförsäkring; sjukförsäkringspolitik; politiska idéer; institutionell omvandling; idéanalys; offentlig politik; socialpolitik; ideologi; socialdemokrati; historieinstitutionell teori; idéspårning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det fosterländska hemmet : egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900

  Författare :Nils Edling; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Egnahemsrörelsen; Jordbrukspolitik; Småbruk; Socialpolitik; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER