Sökning: "local community"

Visar resultat 1 - 5 av 679 avhandlingar innehållade orden local community.

 1. 1. Code begets community : On social and technical aspects of managing a virtual community

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Daniel Pargman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mud; community; virtual community; virtual environments; adventure muds game; hobby; hackers; open source; software engineering; Virtuell verklighet; MUD; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : What is reality beyond the hype of virtual communities on the Internet? This Ph. D. thesis is based on three and a half years of studies in a Swedish-speaking adventure mud - a text-based virtual reality system. The focus is not primarily on the players, but on the administrators and on the work to make this virtual community work. LÄS MER

 2. 2. Creating a sense of community : Experiences from a Swedish web chat

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Malin Sveningsson Elm; Malin Sveningsson; Karlstads universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; web chat; community; virtual community; social world; computer-mediated communication; social interaction; kommunikationssociologi; chatt; informationsteknik; IT; Sverige;

  Sammanfattning : The Internet has opened up a wide range of new ways of socializing with other individuals. This is an explorative study, where the ultimate purpose can be described as to find out what web chat as activity is about. LÄS MER

 3. 3. Cascading extinctions in food webs : local and regional processes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anna Eklöf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cascading extinctions; complexity; connectance; dispersal; food web; local dynamics; regional dynamics; resistance; spatial structure; species loss;

  Sammanfattning : Ecological communities all over the world are loosing biodiversity due to different kinds of human activities and there is an urgent need of understanding how those losses affect the function of the ecosystems on which we all depend. The community's response to species losses is likely to depend on both the structure of the local community as well as its interactions with surrounding communities. LÄS MER

 4. 4. Integrated Community Energy Systems

  Detta är en avhandling från Enschede : Gildeprint

  Författare :Binod Prasad Koirala; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Distributed energy resources; community energy; local energy systems; institutional design; smart grids; energy system integration; community engagement; Energiteknik; Energy Technology; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : Energy systems across the globe are going through a radical transformation as a result of technological and institutional changes, depletion of fossil fuel resources, and climate change. Accordingly, local energy initiatives are emerging and increasing number of the business models are focusing on the end-users. LÄS MER

 5. 5. Local Environment at Stake : The Hallandsås Railway Tunnel in a Social and Cultural Context

  Detta är en avhandling från Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS, Göteborg University, Box 720, 405 30 Göteborg, SWEDEN

  Författare :Annelie Sjölander-Lindqvist; Lund University.; Lunds universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; hydraulic engineering; offshore technology; soil mechanics; Civil engineering; ethnology; Cultural anthropology; groundwater; environmental impact; landscape; Facility siting; local community; Hallandsås railway tunnel; Väg- och vattenbyggnadsteknik; etnologi; Kulturantropologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Byggandet av en järnvägstunnel genom Hallandsås har kommit att innebära ingrepp i och förändring av den traditionella landskapsbilden. Storskaliga och industriellt betonade infrastrukturprojekt är därför, ur lokalsamhällets perspektiv, inte bara en fråga om eventuella nya arbetstillfällen, modernisering och utveckling. LÄS MER