Sökning: "Människan i välfärdssamhället"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Människan i välfärdssamhället.

 1. 1. Självbestämmande i LSS : En villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Författare :Susanne Larsson; Ingrid Hellström; Maria Eriksson; Kristina Engwall; Christine Gustafsson; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Persons with moderate or more severe intellectual disabilities; functional impairments; self-determination; Swedish Disability Act; Människan i välfärdssamhället; Social välfärd med inriktning mot civilsamhället; The Individual in the Welfare Society; Social Welfare and the Civil Society;

  Sammanfattning : Persons with moderate to more severe intellectual disabilities have a legal right to exercise self-determination, and a right to receive individually tailored support to enable them to live independently. However, these rights are not always realised in practice. LÄS MER

 2. 2. När kroppen inte räcker till : Assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende

  Författare :Bodil Holmberg; Ingrid Hellström; Jane Österlind; Karin Josefsson; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anhöriga; Autonomi; Äldre personer; Kroppslig omvårdnad; Palliativ vård; Undersköterskor; Vård- och omsorgsboende; Välfärd; Värdighet; Människan i välfärdssamhället; Palliativ vård; The Individual in the Welfare Society; Palliative Care;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling var att belysa vård i livets slut på vård- och omsorgsboende, med inriktning mot den kroppsliga omvårdnaden, utifrån äldre personers, undersköterskors och anhörigas perspektiv. Avhandlingen bygger på fyra delstudier. LÄS MER

 3. 3. Integritet på undantag? : En studie av barns röst i patientlagen och patientorganisationer

  Författare :Anna Holmqvist; Johanna Schiratzki; Maria Eriksson; Pernilla Leviner; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autonomy; child in welfare society; children as patients; children’s rights; competence; health law; integrity; participation; patient law; patient organizations; welfare law; voice; Människan i välfärdssamhället; Social välfärd med inriktning mot civilsamhället; The Individual in the Welfare Society; Social Welfare and the Civil Society;

  Sammanfattning : This thesis explores discourses regarding children’s voice, in the Swedish Patient Act, as well as in Swedish patient organizations. In the Patient Act, children’s rights as patients are construed on the basis of custodians’ parental rights and the assumption that patients are competent and autonomous adults. LÄS MER

 4. 4. I kvinnornas värld: Omsorg och tvång på uppfostringsanstalten Viebäckhemmen 1905–1947

  Författare :Rebecka Andersen; Lars Trägårdh; Johanna Sköld; Joakim Landahl; Marie Cederschiöld högskola; []
  Nyckelord :social history; gender; reformatory; caring power; deaconess; girlhood studies; civil society; Människan i välfärdssamhället; Social välfärd med inriktning mot civilsamhället; The Individual in the Welfare Society; Social Welfare and the Civil Society;

  Sammanfattning : At the beginning of the 20th century, a range of new laws concerning children and- youths in Sweden were enacted. An effect of the laws was that 15 to 18-year-oldboys and girls facing prosecution could get their sentences transformed into time spent at a reformatory. LÄS MER

 5. 5. En fackförening för hemmen : Kollektiv mobilisering, hyresgästorganisering och maktkamp på hyresmarknaden i Stockholm och Göteborg 1875–1942

  Författare :Hannes Rolf; Johan Vamstad; Håkan Forsell; Hans Wallengren; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Boycott; HSB; housing cooperative; landlord; rent strike; tenants’ union; tenant organising; Människan i välfärdssamhället; Social välfärd med inriktning mot civilsamhället; The Individual in the Welfare Society; Social Welfare and the Civil Society;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the collective mobilisation and organisation of tenants in Gothenburg and Stockholm between 1875 and 1942. Of special interest are the power relations and the power struggle between the landlords and the organised tenants in the same period. LÄS MER