Sökning: "Susanna Johansson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Susanna Johansson.

 1. 1. Rätt, makt och institutionell förändring. En kritisk analys av myndigheters samverkan i barnahus

  Författare :Susanna Johansson; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; behandlingslogik; straffrättslig logik; makt; institutionell teori; rättssociologi; samordning; samverkan; institutionalisation; juridification; institutional change; child protection; social welfare investigations; crime investigations; treatment logic; criminal law logic; Barnahus; power; institutional theory; sociology of law; collaboration; coordination; brottsutredningar; sociala utredningar; barnskydd; institutionell förändring; juridifiering; institutionalisering;

  Sammanfattning : The overarching objective of the dissertation is to study inter-organisational collaboration processes and their associated consequences in a critical manner, with particular emphasis on the importance of law and power. The analysis of the empirical material, reflecting collaboration in the context of Barnahus on six locations in Sweden (collaboration under one roof regarding investigations of suspected crimes against children), has been undertaken in two stages: an initial empirical analysis and a second theoretically grounded re-analysis. LÄS MER

 2. 2. Augmentation in the Wild User Centered Development and Evaluation of Augmented Reality Applications

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Susanna Nilsson; Erik Hollnagel; Björn Johansson; Mark Billinghurst; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : Augmented Reality (AR) technology has, despite many applications in the research domain, not made it to a widespread end user market. The one exception is AR applications for mobile phones. LÄS MER