Sökning: "anti-CCP"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet anti-CCP.

 1. 1. Predictors of disease onset and progression in early rheumatoid arthritis A clinical, laboratory and radiological study

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Ewa Berglin; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; early; rheumatoid; arthritis; anti-CCP; antibodies; factors; radiological; outcome; disease; onset; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : To diagnose rheumatoid arthritis (RA) during the early stages of the disease is often difficult. The disease course shows great inter-individual variation from mild, self-limiting to very severe destruc-tive disease with extra-articular manifestations. LÄS MER

 2. 2. Prediction of disease progression in early rheumatoid arthritis. A study of some imaging and laboratory variables

  Detta är en avhandling från Kristina Forslind

  Författare :Kristina Forslind; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi; muscle system; Skeleton; Rheumatoid arthritis; MRI; Reduced bone mass; Disease prediction; Anti-CCP; DEXA DXA;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nya möjligheter att förutsäga sjukdomsutvecklingen vid tidig ledgångsreumatism. I denna avhandling presenteras resultaten från sex studier av patienter med tidig reumatoid artrit (RA) – ledgångsreumatism. LÄS MER

 3. 3. Rheumatoid Arthritis in a 10-Year Perspective, Outcome for Patients Followed from Early Disease

  Detta är en avhandling från Elisabet Lindqvist, Department of Rheumatology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Elisabet Lindqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reumatologi; muskelsystem; rheumatology locomotion; Skelett; COMP; Skeleton; muscle system; Anti-IL-1alpha; Anti-CCP; Rheumatoid factor isotypes; Mortality; Radiographic progression; Joint damage; Disease activity; HAQ; SOFI; Disability; Prognosis; Rheumatoid arthritis; Outcome;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Reumatoid artrit/ledgångsreumatism (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som i första hand drabbar lederna. Man uppskattar sjukdomens förekomst i den vuxna befolkningen till cirka en halv procent och den är 2-4 gånger vanligare hos kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Circulating and Mucosal Antibodies to Citrullinated Antigens in Rheumatoid Arthritis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Svärd; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease characterized by joint inflammation and subsequent destruction of cartilage and bone. The etiology is largely unknown, although genetic as well as environmental factors are involved. The manifestations and consequences of RA differ between individuals. LÄS MER

 5. 5. Cigarette smoking and silica exposure as determinants for the development of rheumatoid arthritis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Institute of Enviromental Medicine

  Författare :Patrik Stolt; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune, inflammatory disease with obscure etiology. This thesis is based on the hypothesis, that there is a link between respiratory exposures and the development of RA. LÄS MER