Sökning: "folkrörelser"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet folkrörelser.

 1. 1. Work in voluntary welfare organizations A sociological study of voluntary welfare organizations in Sweden

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sébastien Chartrand; Göran Ahrne; Apostolis Papakostas; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; volunteering; work; voluntary organization; Sweden; employee; volunteer; organization; public sector; professionalization; folkrörelser; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : Since Sweden has one of the most comprehensive welfare states, the role of voluntary organizations active in the field of welfare is often neglected. The unique Swedish nonprofit sector is characterized by 1) the tradition of popular mass movements in which members are central and the real owners of the organization, 2) large membership and volunteering, but low employment levels, 3) dominance in the fields of culture and recreation, but the relative marginalization in welfare. LÄS MER

 2. 2. Folkrörelserna i välfärdssamhället

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Jan Engberg; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Voluntary associations; community functions; political culture; welfare society; public interventionism; Folkrörelser; Sverige;

  Sammanfattning : Swedish voluntary associations, folkrörelser have been honoredwith a gilt-edged history, a chronicle in need of criticalnuance. Those mass movements which at the time of thebreakthrough of democracy and the welfare society were bearers ofcivic ideals and visions have changed in character and metcompetition from other organizations. LÄS MER

 3. 3. Leviatan i arkipelagen Staten, förvaltningen och samhället. Fallet Estland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Sociologiska institutionen

  Författare :Peter Bötker; Apostolis Papakostas; Sven Hort; Risto Alapuro; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Estland; Sovjetunionen; klassteori; organisationsteori; massorganisationer; folkrörelser; modernitet; postmodernitet och förvaltning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Sedan Max Weber har många forskare påvisat tendenser till ett samband mellan svaga regeringar och starka byråkratier. Man har i sammanhanget lyft fram två faktorer som gör att en byråkrati kan komma att dominera över sina politiska principaler: Å ena sidan har man menat att eftersom politikerna omöjligen kan ha egen expertis på alla områden och kunna sköta allt vardagligt behöver de delegera uppgifter till en förvaltning. LÄS MER

 4. 4. I fyrkens tid Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Erik Nydahl; Svenbjörn Kilander; Martin Åberg; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; kommunalhistoria; modernisering; politisk kultur; arbetarrörelsen; folkrörelser; industrisamhälle; kommunalpolitik; Ytterlännäs; Stigsjö; Ångermanland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : Abstract  Nydahl, Erik; I fyrkens tid. Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner 1860-1930[Voting by income: The political culture of two Swedish municipalities, 1860–1930]Department of Humanities, Mid Sweden University, SE-871 88 Härnösand, SwedenISBN: 978-91-86694-05-0, ISSN 1652-893X, Doctoral thesis nr: 100 (2010). LÄS MER

 5. 5. Nykter läsning : den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Kerstin Rydbeck; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of literature; gender; popular movements; temperance; popular education; publishing history; litteratursociologi; genus; folkrörelser; nykterhet; folkbildning; bokmarknad; Eskilstuna; Husby-Rekarne; Skutskär; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER