Sökning: "medborgarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade ordet medborgarskap.

 1. 1. Barns levda medborgarskap en studie av barns vardagskunskaper om olycksrisker och säkerhet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Åsa Olsson; Solveig Hägglund; Karin Bengtsson; Annica Löfdahl; Anne Trine Kjørholt; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; Children s citizenship; lived citizenship; child safety; injury risk; safety; everyday knowledge; barn; medborgarskap; barnsäkerhet; levt medborgarskap; olycksrisker; säkerhet; vardagskunskaper; aktionszon; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Child safety is a well investigated field of research, as is the field of children’s citizenship. This study explores the intersection between these two areas. The aim of the study is to explore children’s lived citizenship from their everyday knowledge about injury risks and safety. LÄS MER

 2. 2. Migranternas medborgarskap EU:s medborgarskapande från Romförhandlingarna till idag

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Meriam Chatty; Gregor Noll; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att ha barn med är en god sak Barn, medier och medborgarskap under 1930-talet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anne-Li Lindgren; Bengt Sandin; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of childhood; childhood and media; media history; notions of citizenship; Swedish Folkhem and welfare state; democratisation; nationalism; education; Barndom; historia; medborgarskap; medier; folkhemspolitik; nationell idenitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om hur samhället presenterades för barn via skolradion och Folkskolans barntidning under 1930-talet. I avhandlingen granskas hur såväl barnen som medierna i sig gjordes till redskap i den ideologiska striden om välfärdsstatens förändring och innebörder under 1900-talet. LÄS MER

 4. 4. Medborgarskap och globalisering : den diskursiva konstruktionen av politisk identitet

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsförlag

  Författare :Ulrika Olausson; Stig Arne Nohrstedt; Peter Dahlgren; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This study takes as its point of departure the theorizing on citizenship and globalization. Today it is common to discuss a “flexible” citizenship beyond the paradigm of the nationstate, which, besides its legal aspects of rights and obligations, also includes identification with and participation in various communities, primarily political ones. LÄS MER

 5. 5. Medborgarskap och diskriminering : Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860-1920

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carl Henrik Carlsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; aliens; anti-Semitism; bureaucratic distance; business cycles; cabinet acts; citizenship; closure; discourse; discrimination; Eastern Jews; Eastern Jew phobia; Eastern Europe; foreigners; freedom to trade; Jews; migration; naturalisation; peddling; Poland; Russia; Russophobia; social contract; Sweden; 1860–1920; xenophobia; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study whether discrimination arose in connection with applications for naturalisation in Sweden between 1860 and 1920.The number of naturalisation applications during the period studied was 11,242, of which 1,774 (16%) were from Eastern Jews, here defined as Jewish subjects of the Russian Tsar, and from the states that emerged after the fall of the Russian Empire. LÄS MER