Sökning: "medborgarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 63 avhandlingar innehållade ordet medborgarskap.

 1. 1. Barns levda medborgarskap : en studie av barns vardagskunskaper om olycksrisker och säkerhet

  Författare :Åsa Olsson; Solveig Hägglund; Karin Bengtsson; Annica Löfdahl; Anne Trine Kjørholt; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Children; Children s citizenship; lived citizenship; child safety; injury risk; safety; everyday knowledge; barn; medborgarskap; barnsäkerhet; levt medborgarskap; olycksrisker; säkerhet; vardagskunskaper; aktionszon; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Child safety is a well investigated field of research, as is the field of children’s citizenship. This study explores the intersection between these two areas. The aim of the study is to explore children’s lived citizenship from their everyday knowledge about injury risks and safety. LÄS MER

 2. 2. Migranternas medborgarskap : EU:s medborgarskapande från Romförhandlingarna till idag

  Författare :Meriam Chatty; Gregor Noll; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Medborgarskapet i Sverige och Europa Räckvidd och rättigheter

  Författare :Hedvig Lokrantz-Bernitz; Ove Bring; Pär Hallström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Medborgarskap; Unionsmedborgarskap; Medborgerliga rättigheter; Europeiskt medborgarskap; Nationalitet; Utlämning; Pass; Rörelsefrihet; European law; EU-rätt; medborgarskap; unionsmedborgarskap; medborgerliga rättigheter; rörelsefrihet; fri rörlighet; europarätt; European Law;

  Sammanfattning : The treatise examines national and Union citizenship, and the role of European citizenship within the legal concept of citizenship in general. The main purpose of the study is to analyse the legal effects and importance of citizenship for the individual in international law, European law and Swedish law. LÄS MER

 4. 4. Att ha barn med är en god sak : Barn, medier och medborgarskap under 1930-talet

  Författare :Anne-Li Lindgren; Bengt Sandin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of childhood; childhood and media; media history; notions of citizenship; Swedish Folkhem and welfare state; democratisation; nationalism; education; Barndom; historia; medborgarskap; medier; folkhemspolitik; nationell identitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om hur samhället presenterades för barn via skolradion och Folkskolans barntidning under 1930-talet. I avhandlingen granskas hur såväl barnen som medierna i sig gjordes till redskap i den ideologiska striden om välfärdsstatens förändring och innebörder under 1900-talet. LÄS MER

 5. 5. Assessment meetings between care managers and persons living with dementia : Citizenship as practice

  Författare :Johannes H Österholm; Lars-Christer Hydén; Annika Taghizadeh Larsson; Linda Örulv; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Ageism; decision-making; elderspeak; institutional discourse; malignant positioning; narrative; needs assessment; social work; storytelling; Behovsbedömning; berättande; berättelser; beslutsfattande; institutionella samtal; malign positionering; socialt arbete; ålderism; äldreriktat tal;

  Sammanfattning : This thesis deals with encounters between persons living with dementia and care managers. Dementia often results in progressive care needs that must be met by different social care services. LÄS MER