Sökning: "svenska 2"

Visar resultat 1 - 5 av 867 avhandlingar innehållade orden svenska 2.

 1. 1. Svenska kvarntermer. 2 : Studier över kvarnens och malningens terminologi i svenska dialekter med särskild hänsyn till de västsvenska jämte kortfattad framställning av de svenska kvarntyperna och deras utveckling

  Författare :Roger Wadström; Uppsala landsmålsarkiv (ULMA); []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; dialekter; Dialektforskning; Dialectology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Svenska personnamnsstudier

  Författare :Ingwar Fredriksson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det kritiska uppdraget : Diskurser och praktiker i gymnasieskolans svenskundervisning

  Författare :Ulrika Nemeth; Linda Kahlin; Zoe Nikolaidou; Catharina Nyström Höög; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; literacy education; upper secondary education; critical literacy; critical transitivity; code theory; discourse analysis; teachers; focus groups; modality; transitivity; svenskundervisning; gymnasiet; svensklärare; fokusgrupper; critical literacy; kritisk transitivitet; diskursanalys; kodteori; transitivitet; modalitet; Utbildningsvetenskapliga studier; Studies in the Educational Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate constructions and discourses of criticality, and how these are related to teachers’ conceived subject of Swedish concerning the development of students’ critical consciousness. The study is qualitative, and is based on three different materials: focus talks between teachers, international and national policy documents and frameworks, and classroom observations. LÄS MER

 4. 4. Det svenska Israel : Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst

  Författare :Nils Ekedahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; sermons; sacred rhetoric; figurative allegory; confessionalization; political culture; national identity; Swedish absolutism; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; Retorik;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the art of preaching of Haquin Spegel (1645-1714) from a political and rhetorical perspective. Spegel was one of the leading churchmen during the period of Carolingian autocratic rule. He was close to Karl XI and had good contacts with the Court and the political elite. LÄS MER

 5. 5. Att göra en demokrat? : Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan

  Författare :Anders Broman; Thomas Denk; Hans Lödén; Joakim Ekman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; political socialisation; conceptions of democracy; citizenship education; panel study; Political science; Statsvetenskap; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This study focuses upon the extent that teaching about democracy affects pupil comprehension and opinions about democracy. Its point of departure is the question, “to what extent is school an agent of democratic socialization?” The overall aim of this study is to contribute to understanding the democratic socialization process and especially to understand the role that school can play in that process. LÄS MER