Sökning: "svenska 2"

Visar resultat 1 - 5 av 745 avhandlingar innehållade orden svenska 2.

 1. 1. Svenska personnamnsstudier

  Författare :Ingwar Fredriksson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det svenska Israel : Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst

  Författare :Nils Ekedahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; sermons; sacred rhetoric; figurative allegory; confessionalization; political culture; national identity; Swedish absolutism; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; Retorik;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the art of preaching of Haquin Spegel (1645-1714) from a political and rhetorical perspective. Spegel was one of the leading churchmen during the period of Carolingian autocratic rule. He was close to Karl XI and had good contacts with the Court and the political elite. LÄS MER

 3. 3. Att göra en demokrat? : Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan

  Författare :Anders Broman; Thomas Denk; Hans Lödén; Joakim Ekman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; political socialisation; conceptions of democracy; citizenship education; panel study; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This study focuses upon the extent that teaching about democracy affects pupil comprehension and opinions about democracy. Its point of departure is the question, “to what extent is school an agent of democratic socialization?” The overall aim of this study is to contribute to understanding the democratic socialization process and especially to understand the role that school can play in that process. LÄS MER

 4. 4. Internationella universitet – lokala språkval : Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer

  Författare :Hedda Söderlundh; Björn Melander; Marika Tandefelt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; language choice; code switching; internationalisation; higher education; sociolinguistics; ethnography; attitudes; Svenska; språkval; kodväxling; internationalisering; högre utbildning; sociolingvistik; etnografi; attityder; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages; svenska;

  Sammanfattning : The thesis deals with the use of spoken Swedish on six English-medium university courses in Sweden. The courses are taken by both Swedish and foreign students, with English as the common language of instruction. LÄS MER

 5. 5. Pseudosamordningar i svenska : särskilt sådana med verben sitta, ligga och stå

  Författare :Ulrika Kvist Darnell; Östen Dahl; Åke Viberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; pseudosamordning; samordning; underordning; verb; svenska; semantik; Linguistics; Lingvistik; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Sammanfattning : This is a study of pseudo-coordination in Swedish, a common phenomenon in Swedish and other Scandinavian languages, formally a regular verb (phrase) coordination [V1 CONJ V2] but with some special characteristics: the verb in V1 is a) taken from a restricted set of verbs; b) semantically weak; and c) typically contributes aspectual or modal properties to the construction as a whole. An example is Anton sitter och läser, lit. LÄS MER