Sökning: "svenska 2"

Visar resultat 1 - 5 av 767 avhandlingar innehållade orden svenska 2.

 1. 1. Pseudosamordningar i svenska särskilt sådana med verben sitta, ligga och stå

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för lingvistik

  Författare :Ulrika Kvist Darnell; Östen Dahl; Åke Viberg; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; pseudosamordning; samordning; underordning; verb; svenska; semantik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Sammanfattning : This is a study of pseudo-coordination in Swedish, a common phenomenon in Swedish and other Scandinavian languages, formally a regular verb (phrase) coordination [V1 CONJ V2] but with some special characteristics: the verb in V1 is a) taken from a restricted set of verbs; b) semantically weak; and c) typically contributes aspectual or modal properties to the construction as a whole. An example is Anton sitter och läser, lit. LÄS MER

 2. 2. ”Det här är ju dött tåg liksom…” en studie av metaforer för ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Per Boström; Ann-Catrine Edlund; Marlene Johansson Falck; Ekberg Lena; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Metaphor; ROMANTIC LOVE; Spoken Swedish; Metaphor identification; Discourse dynamic metaphor research; Conceptual metaphor; Cognitive Linguistics; Cultural model; Focus group research; language studies; språkvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the metaphorization of ROMANTIC LOVE in spoken Swedish. The study is based on 4 semi-structured focus group conversations with participants in two age groups; 24–33 and 50–54. A Swedish short film and questions related to the film were used as stimuli for the conversations. LÄS MER

 3. 3. "Jag känner mej begåvad bara." Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt förortsområde "It's simply a gift." Multilingualism and Identity Formation among Young People in a Multiethnic Urban Area

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Tore Otterup; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Second language acquisition; multilingualism; sociolinguistics; identity formation; ambivalence; investment; empowerment;

  Sammanfattning : TITLE: “It’s simply a gift”. Multilingualism and Identity Formation among Young People in a Multiethnic Urban Area. SWEDISH TITLE: “Jag känner mig begåvad bara”. Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt förortsområde. LÄS MER

 4. 4. Svenska kyrkans diakonistyrelse : Tillflöden och tillkomst, organisation och verksamhet intill 1938

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fredrik Santell; Oloph Bexell; Cecilia Wejryd; Torbjörn Aronson; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Parish work; social ethics; Church of Sweden; Church of Sweden National Board for Parish Life; General Swedish Corporation of Priests; Parish Movement; National Church; organisational myth; practical theology; pastoral theology; Olof Holmström; Svenska kyrkans diakonistyrelse; Allmänna svenska prästföreningen; församlingsrörelsen; folkkyrka; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This study is focused on the way in which the Church of Sweden emerged as an overall national unit in support of the pastoral activities in the dioceses and parishes through the work of the Church of Sweden National Board for Parish Life (Svenska kyrkans diakonistyrelse). This Board was established in 1910 as one of three Central Boards of the Church of Sweden. LÄS MER

 5. 5. Den svenska sporthjälten : Kontinuitet och förändring i medieberättelsen om den svenska sporthjälten från 1920-talet till idag

  Detta är en avhandling från Malmö : Idrottsforum.org

  Författare :John Hellström; Leif Yttergren; Johnny Wijk; Torbjörn Nilsson; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sports; hero; star; narrative; media; national identity; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : This thesis examines the media construction of five Swedish sports heroes, active from the 1920’s to the beginning of the 2000’s. The analyses are based on the assumption that sports heroes are social products that reflect the dominating ideals and values of a society or culture, and that the media plays an important role in this process. LÄS MER