Sökning: "svenska 2"

Visar resultat 1 - 5 av 757 avhandlingar innehållade orden svenska 2.

 1. 1. Svenska personnamnsstudier

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ingwar Fredriksson; Uppsala universitet.; [1961]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det svenska Israel : Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nils Ekedahl; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; Literature; sermons; sacred rhetoric; figurative allegory; confessionalization; political culture; national identity; Swedish absolutism; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the art of preaching of Haquin Spegel (1645-1714) from a political and rhetorical perspective. Spegel was one of the leading churchmen during the period of Carolingian autocratic rule. He was close to Karl XI and had good contacts with the Court and the political elite. LÄS MER

 3. 3. Att göra en demokrat? Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anders Broman; Karlstads universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; political socialisation; conceptions of democracy; citizenship education; panel study; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This study focuses upon the extent that teaching about democracy affects pupil comprehension and opinions about democracy. Its point of departure is the question, “to what extent is school an agent of democratic socialization?” The overall aim of this study is to contribute to understanding the democratic socialization process and especially to understand the role that school can play in that process. LÄS MER

 4. 4. Man liksom bara skriver skrivande och skrivkontexter i grundskolans år 7 och 8

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Birgitta Norberg Brorsson; Mälardalens högskola.; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; compulsory school; writing contexts; school genres; structure; style; response; knowledge-out-of-context; individual; narrative; in-service training; subject didactics; time; work teams; institution; Svenska språket; Swedish Language; grundskola; skrivkontexter; skolgenrer; struktur; stil; respons; individ; berättande; kompetensutveckling; ämnesdidaktik; tid; arbetslag;

  Sammanfattning : You just kind of write. Writing and writing contexts in the years 7 and 8 of the compulsory school. LÄS MER

 5. 5. Internationella universitet – lokala språkval Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Hedda Söderlundh; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages; Swedish; language choice; code switching; internationalisation; higher education; sociolinguistics; ethnography; attitudes; Svenska; språkval; kodväxling; internationalisering; högre utbildning; sociolingvistik; etnografi; attityder; svenska;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om hur svenska används i den muntliga interaktionen i sex engelskspråkiga universitetskurser i Sverige. Kurserna följs av både svenska och utländska studenter och engelska är det gemensamma språket i undervisningen. LÄS MER