Sökning: "subject formation"

Visar resultat 1 - 5 av 205 avhandlingar innehållade orden subject formation.

 1. 1. Subject and History in Selected Works by Abdulrazak Gurnah, Yvonne Vera, and David Dabydeen

  Detta är en avhandling från Universitetsbiblioteket, Karlstad University Press

  Författare :Erik Falk; Åke Bergvall; Mark Troy; Michael Titlestad; Nahem Yousaf; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Abdulrazak Gurnah; Yvonne Vera; postcolonial literature; entanglement; movement; creative amnesia; Édouard Glissant; Achille Mbembe; David Dabydeen; subject; history; subject formation; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; Engelska;

  Sammanfattning : This study is concerned with subject formation in the fiction of contemporary postcolonial authors Abdulrazak Gurnah, Yvonne Vera, and David Dabydeen. In contextualised readings of a total of nine works – Gurnah’s Admiring Silence (1996), By the Sea (2001), and Desertion (2005); Vera’s Without a Name (1996), Butterfly Burning (1998), and The Stone Virgins (2002); Dabydeen’s Disappearance (1993), Turner (1994), and A Harlot’s Progress (1999) – it explores thematic and formal aspects of the subject’s constitution in the texts. LÄS MER

 2. 2. Ämneskonstruktioner i ekonomismens tid Om undervisning och styrmedel i modersmålsämnet i svenska och danska gymnasier

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Bengt Sjöstedt; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; subject constructions; governing system; governing document; subject of Swedish; subject of Danish; recontextualisation; frame factors; codes; determinants; subject didactics; Basil Bernstein; economism; new public management; trajectories; the teching and learning of Swedish; educational sciences;

  Sammanfattning : Under vilka villkor formar en dansklärare och en svensklärare sin pedagogiska gärning? Utifrån vilka ideal och organisatoriska förutsättningar möter de sina elever? Bengt Sjöstedt presenterar i denna doktorsavhandling i svenska med didaktisk inriktning sina svar på dessa frågor. Till grund för hans slutsatser ligger omfattande studier av undervisningen i skolämnena danska och svenska i gymnasiemiljöer i Danmark respektive Sverige. LÄS MER

 3. 3. Teaching as Attention Formation A Relational Approach to Teaching and Attention

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Johannes Rytzler; Carl Anders Säfström; Gert Biesta; Niclas Månsson; Christiane Thompson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teaching; Attention; Didaktik; Rancière; Philosophy of Education; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to put forth and explore a notion of teaching as a practice of attention formation. Drawing on educational philosophy and the Didaktik/Pädagogik-traditions, teaching is explored as a relational and lived-though practice that can promote, form, and share attention. LÄS MER

 4. 4. The Making of Resistance : Brazil’s Landless Movement and Narrative Enactment

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economic History, Stockholm University

  Författare :Markus Lundström; Paulina de los Reyes; Fredrik Uggla; Stellan Vinthagen; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MST; Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; peasant; Brazil; social movement; autonomy; constructive resistance; historiography; narrative; collective memory; identity; subject formation; focus group interview; corpus analysis; meta-analysis; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This dissertation explores the story of Brazil’s Landless Movement: its historiographical prequel, its narrative components, its modifications, its enactment. The study derives from a non-essentialist understanding of the resistance agent, here construed as political subject – a collective of individuals, contingently unified in a specific political struggle, not necessarily representing a mutual material need, nor a common identity. LÄS MER

 5. 5. Från kungligt galleri till nationellt museum. Aktörer, praktik och argument i svensk konstmuseal diskurs ca 1814-1845. From royal art gallery to national museum: Actors, practices and arguments within swedish art museum discourse ca 1814-1845

  Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlunds förlag

  Författare :Per Widén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Nationalmuseum; Kongl. Museum; art museums; 19 century; Sweden; Gustaf Anckarsvärd; Axel Nyström; Fredrik Boije; formation; manifestation; National Portrait Gallery; Uppsala university art museum; Stockholm art association;

  Sammanfattning : When the Nationalmuseum opened its gates in 1866 to the public, it was the end of a process which had lasted more than fifty years. The building itself had taken more than twenty years of arguments and struggle to erect, and the debate on whether the nation needed a national museum of art had started already in the 1810s. LÄS MER