Sökning: "care manager"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade orden care manager.

 1. 1. Case management for older persons with multi-morbidity. Experiences of an intervention from the perspectives of older persons, family members, case managers and health and social care staff members

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :MARKUS HJELM; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Aged; Case Management; Case manager; Comorbidity; Continuity of Patient Care; Delivery of Health Care; Ethnography; Family members; Focused Ethnography; Integrated care; Intervention; Interpretive phenomenology; Multi-morbidity; Older persons; Qualitative Research; Thematic analysis; Aged; Case manager; Case management; Comorbidity; Continuity of patient care; Delivery of health care; Ethnography; Family members; Focused ethnography; Integrated care; Intervention; Interpretive phenomenology; Multi-morbidity; Older persons; Qualitative research; Thematic analysis;

  Sammanfattning : Complex health systems make it difficult to ensure a continuity of care for older persons with multi-morbidity, and risk fragmented care. Fragmented care could affect the quality and safety of the care provided. Case management could provide an approach to counteract this unfavourable situation. LÄS MER

 2. 2. Tradition, change and variation past and present trends in public old-age care

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Gun-Britt Trydegård; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care of elderly people; old-age care; eldercare; Home based care; Institutional care of elderly people; Nordic welfare state; Manager; Supervisor; History; Local traditions; Municipal variation; Regional inequality; Welfare municipality; Äldreomsorg; Social hemtjänst; Sverige; 1900-talet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : The general aim of this dissertation is to describe and analyse how public old-age care in Sweden has developed and changed during the last century. The study applies a provider perspective on how care has been planned and professionally carried out. LÄS MER

 3. 3. Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund University, School of Social Work/Intellecta DocuSys, Göteborg

  Författare :Maria Wolmesjö; Växjö universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work; Ledarskap; yrkesroller; äldreomsorg; ledning och organisation; ledarskap; organisering; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Samhällsvetenskaper; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors patientundervisande arbete : Ett otydligt fält

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Anne-Louise Bergh; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Människan i vården; Människan i vården; nurse; manager; patient education; teaching; information; pedagogical; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis is to explore, describe and critically assess conditions for nurses’ patient education work. This was carried out in two stages. LÄS MER

 5. 5. Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen. Genomförandet av en organisationsreform och dess praktik

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Staffan Blomberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; care manager; organizational reform; organizational model; needs-assessment; New Public Management; neo-institutional organization theory; editing; institutionalization; bureaucratic control; diffusion; organizational fashion; professions; elderly care; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Parallellt med att kommunerna under 1990-talet fick ett utvidgat ansvar för t.ex. vården av och omsorgen om äldre och funktionshindrade gavs de större frihet att lokalt bestämma över sina organisationsformer. LÄS MER