Sökning: "care of persons with disabilities"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden care of persons with disabilities.

 1. 1. Living Conditions of People with Intellectual Disabilities A Study of Health, Housing, Work, Leisure and Social Relations in a Swedish County Population

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Õie Umb-Carlsson; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability studies; intellectual disabilities; living conditions; health conditions; mortality; associated disabilities; gender; comparative study; proxy responding; Handikappforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to describe mortality, health and living conditions in an administratively defined county population of people with intellectual disabilities born between 1959 and 1974 (N=213). The living conditions of persons with intellectual disabilities were compared with those of the general population. LÄS MER

 2. 2. Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund University, School of Social Work/Intellecta DocuSys, Göteborg

  Författare :Maria Wolmesjö; Växjö universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work; Ledarskap; yrkesroller; äldreomsorg; ledning och organisation; ledarskap; organisering; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Samhällsvetenskaper; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER

 3. 3. Everyday life experiences among relatives of persons with mental disabilities

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Anna-Britta Wilhelmsson; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mental disability; psychiatric care; qualitative content analysis; family involvement in care; relatives experiences;

  Sammanfattning : This thesis, which consists of two articles and a policy analysis of the document SOU (Swedish Government Official Report), laying the ground for psychiatric reform, deals with everyday life experiences among 18 close relatives of persons with mental disabilities. This study was conducted among relatives of people with mental illness within a health care district in Northern Sweden. LÄS MER

 4. 4. Living with physical disability experiences of the rehabilitation process, occupations and participation in everyday life

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Maria Larsson Lund; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; disabled persons; activities of daily living; occupations; social environment; social support; disability evaluation; rehabilitation; occupational therapy; patient participation; patient-centred care;

  Sammanfattning : A comprehensive understanding is lacking of the experiences persons with acquired physical disabilities have of changes in their engagement in occupations and of the conditions influencing these experiences Furthermore, little is known about the experiences these people have of the rehabilitation process and whether the rehabilitation services satisfy their needs. Access to such knowledge would significantly add to the ability to design rehabilitation services intended to enhance participation in everyday life. LÄS MER

 5. 5. Daily activities among persons with developmental disabilities. Assessment, staff experiences and caring dynamics

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur

  Författare :Irena Dychawy-Rosner; Medicinska fakultetet Lunds universitet; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN; Humanities Social Sciences; developmental disabilities; social care;

  Sammanfattning : .... LÄS MER