Sökning: "Care and help to handicapped"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden Care and help to handicapped.

 1. 1. Wheelchair Passengers and Local Public Transport Vehicles: Perceptions of Safety and Comfort

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Anders Wretstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road transport technology; Public transport; Bus; STS; Perception; Comfort; Wheelchair users; Safety; Vägtransportteknik; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Målet med kollektivtrafik är bl a att anordna transportförsörjning för alla samhällsgrupper på ett samhällsekonomiskt effektivt vis. En grupp medborgare är rullstolsburna resenärer, vars speciella förutsättningar ställer särskilda krav på transportsystemets utformning. LÄS MER

 2. 2. FACE Disabled People, Technology and Internet

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Peter Anderberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Design; FACE; Independent Living; Disability Studies; Social Model; Internet; Functioning; Rehabilitation Engineering; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; SoTL;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling baserar sig på de erfarenheter av Internet som ett antal människor med betydande kroppsliga funktionsnedsättningar gjort. Personerna i studierna är erfarna och duktiga dator- och Internetanvändare och har få eller inga funktionshinder i dator och online världen, men däremot stora funktionshinder i den fysiska världen. LÄS MER

 3. 3. Non-Visual Haptic Interaction Design - Guidelines and Applications

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Calle Sjöström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Design Guidelines; Computer access; Care and help to handicapped; vård och rehabilitering; Handikappade; Blind People; Haptics; Human-Computer Interaction;

  Sammanfattning : This dissertation has three cornerstones: * Haptics * Human-Computer Interaction (HCI) * Blind Users Haptics deals with controlling human movements and getting feedback through the sense of touch. A haptic interface transmits forces to a person’s hand or fingers in a way that mimics the sensation of touching real objects. LÄS MER

 4. 4. Liv, arbete och förändring. De första åren med kronisk ledgångsreumatism

  Detta är en avhandling från Harecpress

  Författare :Ingrid Runesson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; adaptation; occupational role; work; rheumatoid arthritis; disablity; Handikappade; vård och rehabilitering; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om de personliga följderna av de tidiga konsekvenserna av kronisk ledgångsreumatism, hur det påverkar personernas arbetsliv och hur de hanterar detta. I denna kvalitativa studie har tematiserade intervjuer använts. LÄS MER

 5. 5. Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund University, School of Social Work/Intellecta DocuSys, Göteborg

  Författare :Maria Wolmesjö; Växjö universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work; Ledarskap; yrkesroller; äldreomsorg; ledning och organisation; ledarskap; organisering; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Samhällsvetenskaper; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER