Sökning: "Samhällsvetenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 95 avhandlingar innehållade ordet Samhällsvetenskaper.

 1. 1. Maybe Baby? Reproductive Behaviour, Fertility Intentions, and Family Policies in Post-communist Countries, with a Special Focus on Ukraine

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Katharina Wesolowski; Uppsala universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; Family policies; Family planning; Environmental pollution; Fertility rates; Fertility intentions; Contraceptive methods; Ukraine; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This thesis studies different aspects of reproductive behaviour on the international, national, and local levels in post-communist countries. The main focus is Ukraine, where fertility rates are very low and the population is in severe decline. LÄS MER

 2. 2. Suicide in Russia A macro-sociological study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tanya Jukkala; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Suicide; Russia; historical development; time-series analysis; age-period-cohort analysis; Émile Durkheim; Niklas Luhmann;

  Sammanfattning : This work constitutes a macro-sociological study of suicide. The empirical focus is on suicide mortality in Russia, which is among the highest in the world and has, moreover, developed in a dramatic manner over the second half of the 20th century. LÄS MER

 3. 3. A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Anette Ahrnens; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; law-making; hegemonic international law; non-proliferation; terrorism; UNSCR 1540; UNSCR 1373; United States; sovereign equality; power; Security Council; United Nations; legitimacy; international relations; international law; Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Efter terroristattackerna den 11 september 2001 har FN:s säkerhetsråd - med USA i spetsen - radikalt utvidgat sina egna befogenheter när det gäller att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att anta resolutioner som i praktiken är lagstiftande. Resolution 1373 (som behandlar terrorism) och resolution 1540 (som behandlar spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer) innehåller juridiskt bindande beslut som ålägger alla FN:s medlemsstater att vidta en mängd åtgärder för att bekämpa dessa två företeelser. LÄS MER

 4. 4. Adding Audibility - Reifying the Soundscape of Process Operators

  Detta är en avhandling från Department of Informatics, Lund University

  Författare :Petter Alexanderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological sciences; Samhällsvetenskaper; Social sciences; systemteori; Informatik; systems theory; Informatics; Process Control; Acoustic Ecology; Interaction Design; Auditory Interaction; Teknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En utmaning vid design av interaktiva artefakter är att ta i beräkning den mångfald av digitala ting, system och verktyg människor dagligen sig av ? något som i denna text benämns som en interaktionsekologi. Denna avhandling behandlar tre forskningsteman; för det första hur människor uppfattar och varseblir ljud, och hur vi kan dra nytta av detta när interaktiva ting omger oss och pockar på uppmärksamhet; för det andra hur vardagsljud varskor människor om situationer och händelser i deras omgivning; och för det tredje den designorienterade frå¬gan hur man bäst kan dra nytta av ljud som medium för interaktion. LÄS MER

 5. 5. Paragrafer och Profit. Om kunskapsarbetets oklarhet

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Johan Alvehus; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisationsteori; Organizational science; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Tax consultancy; Professional service firms; Knowledge intensive firms; Division of labour; Knowledge work; Ambiguity; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kunskapsarbete framställs ofta som något som präglas av dolskhet eller oklarhet: produkten som säljs är oklar, resultatet är oklart och även själva arbetsprocesserna framställs ofta som oklara. Detta påverkar i sin tur den styrning som man kan förvänta sig i kunskapsintensiv verksamhet: en styrning som ofta handlar om personalen mer än om arbetet. LÄS MER