Sökning: "eldercare"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade ordet eldercare.

 1. 1. Marketization in Swedish Eldercare : Implications for Users, Professionals, and the State

  Författare :Linda Moberg; Paula Blomqvist; Ulrika Winblad; Stig Montin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Marketization; Eldercare; Universalism; Social care; Privatized provision; User choice; Competition; Swedish welfare state; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : During the last decades, Swedish policy makers have implemented various marketization reforms into the public welfare sector in order to make it more cost-efficient and to improve its quality. The aim of this dissertation is to investigate what implications this marketization trend has had for the organization of Swedish eldercare. LÄS MER

 2. 2. Does Anybody Care? : Public and Private Responsibilities in Swedish Eldercare 1940-2000

  Författare :Helene Brodin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; eldercare; elder care; elder; elderly; care; informal care; gender; gender division of labour; unpaid labour; housework; domestic work; welfare; welfare state; social policy; discourse; discourse analysis; institutional change; policy change; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : Since the 1980s, practically all of the western welfare states have developed social policies, which aim at shifting the responsibilities for welfare services from the state to the family, the civil society or to the market. In Sweden, this political transformation has particularly hit the public eldercare. LÄS MER

 3. 3. Nursing homes on public display : Reputation management in the new landscape of Swedish eldercare

  Författare :Elisabeth Carlstedt; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nursing homes; eldercare; reputation management; marketisation; audits; mediatization; neo-institutional theory; Äldreboende; äldreomsorg; anseendehantering; marknadisering; granskning; medialisering; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : The general perception of Swedish nursing homes has historically been gloomy. Nursing homes have been associated with a passive, isolated, and institutionalised ‘fourth age’ life. Media reports and the public debate have largely stressed the need for organisational improvements, and called for transparency and control. LÄS MER

 4. 4. Rättfärdigade prioriteringar - en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker

  Författare :Anette Lundin; Lars-Erik Berg; Ulla Hellström Muhli; Rickard Ulmestig; Jonas Stier; Ulla-Karin Schön; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Eldercare; personnel; logics; accounts; professional identity; qualitative method;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att äldreomsorgspersonal kämpar med två typer av logiker: en ekonomisk logik och en omsorgslogik. Även om båda logikerna behövs för att skapa god omsorg så utmanar de varandra. Dessa utmaningar kommer till uttryck i omsorgspraktiken där personalen ställs in för val och måste göra prioriteringar. LÄS MER

 5. 5. Omsorgens pris i åtstramningstid : Anhörigomsorg för äldre ur ett könsperspektiv

  Författare :Petra Ulmanen; Marta Szebehely; Evy Gunnarsson; Teppo Kröger; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; family care; filial care; older people; eldercare; gender; cost of caring; social policy; care services; de-familialization; re-familialization; universalism; Swedish welfare state; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis examines the extent of family care for older people, primarily filial care, and the costs of caring in the Swedish welfare state. Costs of caring are understood as the negative effects of caregiving, primarily on the caregivers’ working life. LÄS MER