Sökning: "Handikappade"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade ordet Handikappade.

 1. 1. Shaping Justice: Defining the disability benefit category in Swedish social policy

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Marianne Hedlund; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vård och rehabilitering; Handikappade; social policy; disability; Sweden; welfare state; cultural intepretations; social constructs; discourse analysis; impairment; sickness; Care and help to handicapped; health; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar vad som kvalificerar att karakteriseras som handikapp i svensk socialförsäkringslagstiftning och vilka principer som användes för att avgöra vem som har rätt till stöd som funktionshindrad. Avhandlingen fokuserar på de behov/kriterier som i socialpolitiken befinns värdiga och acceptabla att utgöra kategorien handikappade. LÄS MER

 2. 2. FACE Disabled People, Technology and Internet

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Peter Anderberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Design; FACE; Independent Living; Disability Studies; Social Model; Internet; Functioning; Rehabilitation Engineering; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; SoTL;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling baserar sig på de erfarenheter av Internet som ett antal människor med betydande kroppsliga funktionsnedsättningar gjort. Personerna i studierna är erfarna och duktiga dator- och Internetanvändare och har få eller inga funktionshinder i dator och online världen, men däremot stora funktionshinder i den fysiska världen. LÄS MER

 3. 3. Att göra för att förstå - konstruktion för rehabilitering

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Björn Breidegard; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Design methodology; Finger tracking; Engineering knowledge; Minimeter; Rehabilitation engineering; Tactile pictures; Top-down design; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Braille; Brain injury; Brain damage; Communication tool;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Björn Breidegards avhandling handlar om det specifika ingenjörskunnandets plats i rehabiliteringsteknisk forskning, både praktiskt, metodiskt och teoretiskt. För att de berörda människorna själva skall ha en reell möjlighet att resultatstyra behövs det en lyhördhet och att man kan prova sig fram. LÄS MER

 4. 4. Quality of life among disability pensioners with musculoskeletal disorders. Studies in a geographically defined population in Sweden

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Lena Edén; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; musculoskeletal disorders; disability pension; early retirement; quality of life; life satisfaction; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Sverige har andelen förtidspensionärer ökat under lång tid och uppgick år 1998 till 7.6% av befolkningen i arbetsför ålder (16-64 år). Den vanligaste orsaken till att en individ förtidspensioneras är reducerad arbetsförmåga till följd av problem i rörelseorganen. LÄS MER

 5. 5. Hearing-Impaired Students in Jordan: A Study of Factors Influencing Indoor School Activities and Leisure Time Activities

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Ibrahim El-Zraigat; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; didaktik; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Psykologi; Psychology; special education; services; leisure time activities; Jordan; indoor school activities; hearing-impaired students; hearing impairment; communication skills; Attitudes; classroom environment; Pedagogy and didactics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hörselskadade elever i Jordanien - en studie av faktorer som påverkar elevernas skol- och fritidsaktiviteter. Det övergripande syftet med studien är att beskriva och analysera faktorer som påverkar hörselskadade elevers skol- och fritidsaktiviteter. LÄS MER