Sökning: "Handikappade"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet Handikappade.

 1. 1. Health and sex education of schoolchildren with intellectual handicaps : a study in Japan and Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Hiroshi Katoda; Stockholms universitet.; [1991]
  Nyckelord :Personer med psykisk funktionsnedsättning-- utbildning ochundervisning -- Sverige; Psykiskt handikappade-- Japan; Psykiskt handikappade-- Sverige; Specialundervisning-- Psykiskt handikappade -- Japan; Specialundervisning-- Psykiskt handikappade -- Sverige; Psykiskt handikappade-- hälsoupplysning -- sexualundervisning -- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Shaping Justice: Defining the disability benefit category in Swedish social policy

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Marianne Hedlund; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vård och rehabilitering; Handikappade; social policy; disability; Sweden; welfare state; cultural intepretations; social constructs; discourse analysis; impairment; sickness; Care and help to handicapped; health; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar vad som kvalificerar att karakteriseras som handikapp i svensk socialförsäkringslagstiftning och vilka principer som användes för att avgöra vem som har rätt till stöd som funktionshindrad. Avhandlingen fokuserar på de behov/kriterier som i socialpolitiken befinns värdiga och acceptabla att utgöra kategorien handikappade. LÄS MER

 3. 3. Det handikappade barnet i vuxenvärlden : en reflektion över möjligheten att mötas

  Detta är en avhandling från Stockholm : : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Britta Högberg; Stockholms universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interpersonal relations; Disabled children rehabilitation; Rehabilitation; Children with disabilities; Barn med funktionsnedsättning; Habilitering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. FACE Disabled People, Technology and Internet

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Peter Anderberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Design; FACE; Independent Living; Disability Studies; Social Model; Internet; Functioning; Rehabilitation Engineering; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; SoTL;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling baserar sig på de erfarenheter av Internet som ett antal människor med betydande kroppsliga funktionsnedsättningar gjort. Personerna i studierna är erfarna och duktiga dator- och Internetanvändare och har få eller inga funktionshinder i dator och online världen, men däremot stora funktionshinder i den fysiska världen. LÄS MER

 5. 5. Att göra för att förstå - konstruktion för rehabilitering

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Björn Breidegard; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Design methodology; Finger tracking; Engineering knowledge; Minimeter; Rehabilitation engineering; Tactile pictures; Top-down design; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Braille; Brain injury; Brain damage; Communication tool;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Björn Breidegards avhandling handlar om det specifika ingenjörskunnandets plats i rehabiliteringsteknisk forskning, både praktiskt, metodiskt och teoretiskt. För att de berörda människorna själva skall ha en reell möjlighet att resultatstyra behövs det en lyhördhet och att man kan prova sig fram. LÄS MER