Sökning: "national insurance"

Visar resultat 1 - 5 av 90 avhandlingar innehållade orden national insurance.

 1. 1. FINSAM: Förändring av en välfärdsorganisation genom försöksverksamhet

  Detta är en avhandling från Bokbox förlag

  Författare :Claes-Göran Hammarsköld; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; sociology of law; organization; social reform; social steering; medical health system; welfare state; social insurance; welfare policy; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish 1993 inleddes FINSAM, en försöksverksamhet för finansiell samordning av socialförsäkringens och hälso- och sjukvårdens resurser i fem svenska landsting. Genom att erbjuda tidigare vård och olika typer av rehabilitering hoppades man kunna reducera antalet sjukskrivningsdagar. LÄS MER

 2. 2. Emergence and structuring of social insurance institutions : comparative studies on social policy and unemployment insurance

  Detta är en avhandling från Stockholm : The Swedish Institute for Social Research (SOFI), Stockholm University

  Författare :Eero Carroll; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The Strengths and Limits of Generalizing Theory inAccounting for Comparative Welfare State Development: An IntroductoryEssay. This essay discusses some central theoretical, empirical and inferentialproblems in comparative welfare state research, and summates the results ofstudies pursued here. Frontiers for further research are indicated. LÄS MER

 3. 3. A Swedish dilemma Aging during the search for a national insurance, 1884-1913

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mark Magnuson; Karlstads universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; demography; family; poor relief; old age; retirement; income; smallholders; History; Historia;

  Sammanfattning : Non-wage holders made up a significant portion of Sweden’s population in 1900. Yet, there are surprisingly few studies covering their formative role in the universal coverage of Sweden’s Pension Act of 1913. LÄS MER

 4. 4. I det sociala medborgarskapets skugga : rätten till socialbidrag under 1980- och 1990-talen

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Håkan Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; social policy; social assistance; selectivism; universalism; social citizenship; social rights; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sociala rättigheter och socialt medborgarskap är begrepp som ofta används för att beskriva den svenska välfärdsstaten. I ett internationellt perspektiv utpekas den svenska välfärdspolitiken som generell, generös och nästintill universell. LÄS MER

 5. 5. A society With or Without Drugs. Continuity and change in Drug Policies in Sweden and the Netherlands

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Dolf Tops; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Context.; Social Control; Social problems; Drug Policy; Institutions; Sweden; the Netherlands; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning I debatter och forskning om narkotikapolitik anges den svenska och nederländska modellen ofta som ett motsatspar. Såväl målet för, som utformningen av, narkotikapolitiken har framställts som radikalt olika. Detta synsätt kan sägas vara riktigt. LÄS MER