Sökning: "Aged"

Visar resultat 1 - 5 av 1829 avhandlingar innehållade ordet Aged.

 1. 1. Malnutrition in Elderly People in Need of Municipal care

  Författare :Lennart Christensson; Jönköping University; []
  Nyckelord :Aged; Aged; 80 and over; Analysis of Variance; Anthropometry; Cross-Sectional Studies; Female; Geriatric Assessment; Humans; Male; Middle Aged; Nutrition Assessment; Nutritional Status *physiology; Protein-Energy Malnutrition *physiopathology; Regression Analysis; Residential Facilities; Sweden; Urban Population;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The aged brain : structural changes and cognitive function

  Författare :Hedvig Söderlund; Lena Lyons; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Brain; Cognitive processes; Aging; Åldrandets psykologi; Kognitiva processer; Hjärna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kommer tid kommer tillit? : Unga vuxnas och medelålders erfarenheter

  Författare :Julia Grosse; Lars Svedberg; Stig Elofsson; Margareta Bäck-Wiklund; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trust; Concepts; Sweden; Human life cycle; Young adults; Middle-aged persons; Age groups; Social capital; Tillit; Begrepp; Sverige; Livslopp; Unga vuxna; Medelålders; Åldersgrupper; Socialt kapital; Förtroende; Värderingar; Socialpsykologi; Social work; Socialt arbete; Sociology; Sociologi; trust; concepts; human life cycle; young adults; middle-aged persons; age groups; social capital; begrepp; livslopp; unga vuxna; medelålders; åldersgrupper; socialt kapital; förtroende; värderingar; socialpsykologi; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered a high trust society, research on this topic is primarily based on a few standardized survey questions. It is also known that there is a robust pattern of less trustful young people compared to older ones. Still, a satisfactory explanation of this fact is lacking. LÄS MER

 4. 4. Makar till Strokedrabbade: Framtidssyn, Psykologiskt välbefinnande och Känsla av sammanhang första tiden efter stroke

  Författare :Gunilla Forsberg-Wärleby; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Activities of Daily Living; Adaptation; Psychological; Adult; Aged; Caregivers *psychology; Cerebrovascular Accident *psychology; Depression psychology; Female; Humans; Life Change Events; Male; Mental Health; Middle Aged; Psychological; Personal Satisfaction; Quality of Life; Spouses *psychology; Stress; Psychological prevention control psychology; Sweden; Time Factors;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Divorced middle-aged men : psychosocial and medical aspects

  Författare :Hans Hallberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Frånskilda män;

  Sammanfattning : .... LÄS MER