Sökning: "Aged"

Visar resultat 1 - 5 av 1697 avhandlingar innehållade ordet Aged.

 1. 1. Malnutrition in Elderly People in Need of Municipal care

  Detta är en avhandling från Linköpings universitet

  Författare :Lennart Christensson; [2002]
  Nyckelord :Aged; Aged; 80 and over; Analysis of Variance; Anthropometry; Cross-Sectional Studies; Female; Geriatric Assessment; Humans; Male; Middle Aged; Nutrition Assessment; Nutritional Status *physiology; Protein-Energy Malnutrition *physiopathology; Regression Analysis; Residential Facilities; Sweden; Urban Population;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The aged brain : structural changes and cognitive function

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Hedvig Söderlund; Lena Lyons; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brain; Cognitive processes; Aging; Åldrandets psykologi; Kognitiva processer; Hjärna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Makar till Strokedrabbade: Framtidssyn, Psykologiskt välbefinnande och Känsla av sammanhang första tiden efter stroke

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Gunilla Forsberg-Wärleby; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Activities of Daily Living; Adaptation; Psychological; Adult; Aged; Caregivers *psychology; Cerebrovascular Accident *psychology; Depression psychology; Female; Humans; Life Change Events; Male; Mental Health; Middle Aged; Psychological; Personal Satisfaction; Quality of Life; Spouses *psychology; Stress; Psychological prevention control psychology; Sweden; Time Factors;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Divorced middle-aged men psychosocial and medical aspects

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Hans Hallberg; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Frånskilda män;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Chronic pain and quality of life among older people

  Detta är en avhandling från Department of Nursing, Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Ulf Jakobsson; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Activities of daily living; Social medicine; Socialmedicin; PMI; MPI-S; Sickness Impact Profile; LGC; SF-12; quality of life; pain relief; pain measurement; chronic pain; pain; Aged; aged 80 years and over; fatigue; samhällsmedicin; ADL;

  Sammanfattning : The overall aim was to investigate chronic pain, quality of life and factors associated with pain as well as with quality of life among older people, aged 75 years and above. Further, the aim was to investigate the use of methods for pain management and their effects for those with pain and in need of help for daily living. LÄS MER