Att vara i en fristad : berättelser om lindrat lidande inom palliativ vård

Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för vårdpedagogik, Göteborgs universitet (Department of Health Care Pedagogics, University of Gothenburg)

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.