Sökning: "Elisabeth Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Elisabeth Berg.

 1. 1. Det ojämlika mötet : en studie av samverkan i hemvården mellan kommunernas hemtjänst och landstingets primärvård

  Författare :Elisabeth Berg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Enligt nya riktlinjer för den offentliga omsorgen för äldre och handikappade skall den omorganiseras till öppnare vårdformer. Nu är målet att äldre och handikappade i ökad utsträckning skall kunna bo i sina egna hem, även för de som har stora omsorgsbehov. LÄS MER

 2. 2. Till prästens bruk och nytta : Jord till prästgårdar i Sverige under medeltid och tidigmodern tid

  Författare :Elisabeth Gräslund Berg; Mats Widgren; Mats Riddersporre; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; glebe; parsonage; rectory; vicarage; church land; legal relations; place; form; process; Middle Ages; historical geography; Sweden; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The thesis examines the origins and the subsequent developments of glebes and parsonages in Sweden. How was land for the provisioning of parish priests, i.e. LÄS MER

 3. 3. Developmental switches in a family of temperate phages

  Författare :Alexandra Ahlgren Berg; Elisabeth Haggård-Ljungquist; Gianni Dehò; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Genetics; Genetik;

  Sammanfattning : P2 is the prototype phage of the non-lambdoid P2 family of temperate phages. A developmental switch determines whether a temperate phage will grow lytically or form lysogeny after infection. P2 related phages have two face-to-face located promoters controlling the lysogenic and the lytic operon respectively, and two repressors. LÄS MER

 4. 4. Perceived Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke

  Författare :Ann-Helene Almborg; Stig Berg; Elisabeth Hamrin; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Discharge planning; Goal-setting; Health related quality of life; ICF; Information; Needs assessment; Patient participation; Relatives participation; Social activities; Stroke;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate the patients’ and their relatives’ perceived participation in discharge planning after stroke and the patients’ health-related quality of life, depressive symptoms, performance of personal daily activities and social activities in connection with discharge. Another aim was to evaluate the psychometric assumptions of the SF-36 for Swedish stroke patients. LÄS MER

 5. 5. Tourism as Interaction of Landscapes : Opportunities and obstacles on the way to sustainable development in Lamu Island, Kenya

  Författare :Siw-Inger Halling; Peeter Maandi; Erik Westholm; Elisabeth Gräslund Berg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lamu; sustainable development; tourism; landscape; moral landscapes; tourism and gender relations;

  Sammanfattning : Abstract Lamu Island on the Kenyan coast is the home of a society with a thousand year history of contacts with other cultures through trade and shipping.  The loss of its traditional socio-economic base has led to the entry of tourism as the main income generating activity and the major contact with distant peoples. LÄS MER